7e eeuw voor Chr.

Uit Christipedia

De 7e eeuw vóór Christus omvat de jaren 700 - 601 vóór de geboorte van Jezus Christus. Deze eeuw maakt deel uit van het 1e millennium v.Chr. Zij volgt op de 8e eeuw voor Chr. en wordt gevolgd door de 6e eeuw voor Chr.

In deze eeuw bereikt het Assyrische rijk qua omvang in 650 zijn hoogtepunt, maar gaat in 612 ten onder.

689: De Assyrische koning Sanherib plundert en verwoest Babylon[1].

687: Hizkia van Juda sterft en zijn zoon Manasse volgt hem als koning op. Manasse regeert tot 642 v.C.

681: Koning Sanherib van Assyrie, wiens leger twintig jaar eerder door een engel van de HEER bij Jeruzalem geslagen was, wordt door twee van zijn zonen vermoord.

Zijn zoon Esharhaddon volgt hem op. Hij regeert tot 669.

669: Assurbanipal wordt koning van Assyrië. Hij regeert tot 627. 

6​63: Egyptische stad Thebe in Opper-Egypte valt in handen van de Assyriers

Na 663 en voor 612 v.Chr: profetie van Nahum

650: Het Assyrische rijk is qua omvang op zijn hoogtepunt[1].

Assyrische rijk in de 7e eeuw v.Chr. 

647: In 647 v.Chr. maakt de laatste grote Assyrische koning Assurbanipal de stad Susan in Elam met de grond gelijk.

629-536: Nieuw-Babylonische rijk

627: De Assyrische koning Assurbanipal sterft[1].

625: De Chaldeese generaal Nabopolassar grijpt de macht in Babylon en jaagt de Assyriërs de stad uit. Hij legt de grondslag voor de Nieuw-Babylonische herleving[2].

ca. 622: geboorte van de profeet Daniël

614: De Assyrische stad Assur valt ten prooi aan de Meden. Dit luidt de ondergang in van het Assyrische rijk.

612: De Assyrische stad Ninevé wordt veroverd en verwoest door de Meden en Babyloniërs. Vervolgens vestigt Assur-uballit II, koning van de Assyriërs, een nieuwe machtsbasis in Harran. Het Assyrische rijk zal echter ten onder gaan.

609: Harran wordt door de Babyloniërs ingenomen. Egypte komt de Assyriërs te hulp, maar farao Necho II moet zich achter de rivier Eufraat terugtrekken. Hij maakt nu Karkemish tot zijn machtsbasis in Syrië. De val van Harran is het einde van het Assyrische rijk. De Babyloniërs echter zoeken de macht van Egypte in deze regio te breken.

De Filistijnse stad Gaza wordt ingenomen door farao Necho van Egypte, waardoor de profetie van Jeremia in vervulling gaat (Jer 47.1). 

Koning Joahaz van Juda wordt door farao Necho naar Egypte gevoerd. 

ca. 606: In het 3e regeringsjaar van koning Jojakim van Juda wordt Daniël met anderen naar Babel gevoerd (Dan. 1:1). 

605

Slag bij Karkemish

De Babylonische koning Nabopolassar wordt ziek en laat de legerleiding over aan zijn zoon Nebukadnezar II.

Slag bij Karkemish. Circa 605 v.C. wordt het Egyptische leger onder leiding farao Necho II door de Babyloniërs onder leiding van kroonprins Nebukadnezar II verslagen te Karkemish aan de Eufraat. Over deze slag profeteert Jeremia (Jer. 46:1v).

Jer 46:10  Deze dag is van de Heere, de HEERE van de legermachten, een dag van wraak om Zich te wreken op Zijn tegenstanders. Het zwaard zal verslinden en verzadigd worden, en dronken worden van hun bloed. Want het is een slachting voor de Heere, de HEERE van de legermachten, in het land in het noorden, aan de rivier de Eufraat. (HSV)

Kort na deze veldslag wordt Nebukadnezar II koning (605-562). In de volgende jaren zal hij Syrië en Israël veroveren, waardoor Egypte definitief alle invloed voorbij het Sinaï-schiereiland zal verliezen.

Bron

Slag bij Karkemish, op: nl.wikipedia.org. Tekst hiervan is onder wijziging verwerkt op 13 dec. 2022.

Voetnoot

  1. 1,0 1,1 1,2 Jaartal volgens Anthony Mason, Oude beschavingen. Serie: Wie weet het? (A'dam, Brussel: Reader's Digest NV, 2006. Oorspr. The Ancient World, 2004) blz. 53.
  2. Anthony Mason, Oude beschavingen. Serie: Wie weet het? (A'dam, Brussel: Reader's Digest NV, 2006. Oorspr. The Ancient World, 2004)