Aagtekerke/Ondertrouwingen NdGK/1681-1750

Uit Christipedia
Versie door Willem de Visser (overleg | bijdragen) op 2 mrt 2019 om 19:13 (kleine correcties)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)

Aagtekerke > Ondertrouwingen NdGK > 1681-1750


Deze pagina bevat een lijst van ondertrouwingen in de Nederduitse Gereformeerde Kerk te Aagtekerke uit de periode 1681-1750. Zie de toelichting.

4 apr 1681 Otr te Aagtek Willem Floris Ingelsen j.m. van Aagtek , wonend Aagtek, met Maetje Cornelis Stoffels j.d. van Aagtek (wonend Aagtek). Get vd brdgm Leijn Florissen, Jan Cornelis Stoffels, Jacomijntgen Pieters, Cornelia Werrebroucx. Tr 12 mei 1681

9 juli 1681 Otr te Aagtek Loureys Loureysen j.m. van Aagtek (wonend Aagtek) met Leijntgen Floris j.d. van Aagtek (wonend Aagtek). Get Leendert Adriaansen Codde, Leyn Florissen, Jacomyntgen Pieters, Adriaenken Pieter Jaspers. Tr Westk 30 juli 1681

16 aug 1681 Otr te Aagtek Maerten Adriaensen Slabbaart, wednr van Janneken de Lormede, met Sara Claesen, wed van Adriaen Leendertsen, beyde alhier woonachtig. Get Gideon Maertensen, Jan Aernoutsen, Catalyne Maertens, Maitje Jacobs. Tr te Aagt 3 zeptemb 1681

30 aug 1681 Otr te Aagtek Mels Adriaensen j.m. van Seraeskerke, met Maetje Leendertsen Codde j.d. van Domb, won te Aagtek. Get Leendert Codde, Jacob Adriaensen. Neeltje Jacobsen, Janneken Eeuwouts. Tr Aagtek 30 zeptemb 1681

19 sept 1681 Otr te Aagtek Pieter Leunissen, j.m. van Domburg-buyten, met Leuntje Jans Laus, wed van Cornelis Matthijssen van Aeghtekercke. Get Willem Leunissen, Jan Janse Laus, Leijntie Lauris, Magdaleentie Leunissen. Tr Aagtek 28 okt 1681.

20 sept 1681 Otr te Oostk Marinis Jonassen, wednr van Ester Sys (Fys?) van Aagt met Leuntie Willems Wondergem j.d. van Oostk. Tr Oostkapele

19 dec 1681 Otr Mr. Hendrick Cornelis Hendricksen, schoolmr te Wester Souburg, wednr van Dyna Schotte, met Magdaleentje Leunis j.d. van Domburg-buyten, wonend alhier. Get Cornelis Cornelis Heyndrixsen, Willem Leunissen, Maetie Cornelis Heyndrixsen, Leuntie Jans. Tr West Soub.

9 jan 1682 Otr Aagtek Mr Willem Adriaensen Deurwaerder, schoolmeester deser plaetse, geboortigh van Middelburgh, met Martha Aernoutsen de Buck, laetst wed van Antheunis Passenier, geboortigh van Domburgh, doch woonend alhier. Get Gillis Deurwaarder, schoolmeester en voorzanger te St Laurens, Aernout de Buck, Cathalyntie Isaacxsen, Berbel Pieters. Tr Aagtek.

12 apr 1682 Otr Domb Jan Pietersen van Groenenberge j.m. van Domburg met Janneken Jans j.d. van Oostk. Beiden hier wonend. Tr Domburg.

15 apr 1682 Otr te Aagtek Samuel Janssen Felle, j.m. van koudekerke, met Janneken Pieters Passenier, j.d. van Noortmonster. Get Cornelis Felle, Dirck Sarelsen, Susanneken (Verdiest?), Soetje Huygens. Tr Melisk of Bekerke 10 mei 1682.

9 mei 1682 Otr Adriaan Adriaanse Schietekatte j.m. van Aagtek met Janneken Jans Six j.d. van Aagtek. Get Adriaan Schietekatte, Gideon Janse Six, Maetje Jans Six, Willemijntje Ingels. Tr Aagtek 29 mei 1682

16 mei 1682 Otr te Aagtek Abraham Willemsen Coene, wednr van Pieternelle Adriaanse, geb te Westkapelle, wonend Aagtek, met Cathalyntie Jans, wed van Laurens Leynse, wonend Aagtek. Get Tobias de Vroe, Sijmon Janssen, Neeltje Davids, Cornelia Adriaensen Jaegers

11 nov 1682 Otr te Aagtek Adriaen Maertensen Slabbaert, wednr van Lauertie Adriaens, ged Aagtek, met Jacomijntie Isaacx j.d. van Aeghtekercke. Get Isaac de Steur, Jan Aernoutsen, Cathoolijntie Maertens.

6 mrt 1683 Otr te Aagtek Leyn Florissen, wednr van Blazijntie Zants, geb Aagtek, met Cathalijntie Jans j.d. van Aagtek. Get Jacomyntie Pieters, Paulus Adriaensen

24 mei 1683 Otr te Aagt Leendert Willemsen, wednr van Pieternelletie Jans, geb te Aagtek, met Cathalijntie Lucas j.d. van Middelburg. Get Daniël Adriaens Oortssen, Marinus Jonassen Schietekatte, Jasperintie Jaspers, Leuntie Willems. Tr 13 juni 1683.

26 nov 1683 Otr Aagtek Lauris Zacharias, wednr van Paulyntie Salomons, geb Buyenskerke, won St Janskerke, met Grietje Leenderse Codde j.d. geb Oostkapelle. Get Zacharias Lauris Zacharias, Leendert Codde, Geertie Andries, Tanneken Eeuwouts. Tr Aagtek 28 apr 1684

21 jan 1684 Otr Pieter Willemsen Hollander j.m. van Domb met Maetgen Adriaens j.d. van Domburg-buyten. Get Gerrit Willemsen Hollander, Cornelis Pietersen, Adriaentje Jonas, Pieternella Willems Hollander. Tr Aagt 6 febr 1684

8 apr 1684 Otr Aagtek Jan Janssen Laus j.m. van Aagtek met Lena Floris Ingelsen j.d. van Aagtek. Get Pieter Leunisse Jongepier, Jaquemijntje Pieters, wed van Floris Ingelsen, Leijntie Janssen Laus. Tr Aagt 3 mei 1684

15 apr 1684 Otr Westkapelle Floris Maertense Slabbaert j.m. van Aagtek met Huijbreghje Jaspers j.d. van Westkapelle

22 apr 1684 Otr te Oostkapelle Jacob Janssen Haemelingen j.m. van Coudekerke, won te Aagtek met Lysabeth Josias j.d. van Oostkapelle

29 juli 1684 Otr te Aagtek Pieter Symonse de Roo, wednr van …. Pieters van Damme, won in de Polder met Neeltje Adriaans Craenevelt, wed van Krijn Willemsen, wonend Aagtek. Get Cornelis Lauris, Salomon Adriaense Craenevelt, Cornelia Adriaense Craenevelt, Marij Simonse de Roo

30 aug 1684 Otr te Aagt Pieter Bartholomeus j.m. van Domburg met Maetje Cornelis j.d. van Domburg. Get Cornelis van de Woestijne, Claes Cornelisse, Freeck met Janneken Jans, Janneken Bartholomeus. Tr Aagtek 20 sept 1684

9 sept 1684 Otr Aagtek Adriaen Janssen j.m. van Seroosk, lidm van de gemeente te Grijpskerke, met Francyntje Lauris j.d. van Aagtek

17 mrt 1685 Otr Aagtek Pieter Bernaerts, wednr van Susanna Isaack de Boo (Vos?), won Vrouwenpolder, met Leunken Adriaens Tevel j.d. te Aagtek. Get Maerten de Vos (Boo?), Salomon Adriaensen Cranevelt, Marija Bernaerts.

9 mei 1685 Otr te Grijpskerke Cornelis Jacobsen, j.m. van Aagtek met Krina Krijns j.d. van Biggekerke, won. Grijpskerke.

15 okt 1685 Otr te Aagtek Jacob Jacobse Harp, wednr van Janneken Stoffels, won te Melisk, met Sara Nijcolaeys, wed van Maerten Slabbert. Get Huybrecht Jacobs, Jannetien Andries, Floris Slabbert, Maddeleentje Absoloms

15 okt 1685 Otr te Aagt Pieter Slabbert j.m. van Aagtek met Anna Adriaans, j.d. van Oostkapelle, wonend beide in Aagtek. Get Jeremias Slabbert, Catolijntien Slabbert, Nijcolaes Sijberantse, Grijtken Leenders.

15 okt 1685 Otr Aagtek Eeuwout Adriaense j.m. van Aagtek met Marta Aernouts, wed van Willem Deurwaarder. Get Paulis Adriaense, Maetien Pieters, Isaack de Buck, Catalina Jacobs

15 mrt 1686 Otr Aagtek Jan Thomas, wednr van Leyntje Lauris Heype, met Maetje Cornelis j.d. van Domburg-buyten. Get Cornelis Eeuwouts, Symon Schotte, Catelintgen Ingels

Ondertrouwd en getrouwd gedurende de dienst van de predikant J. Amys

28 sept 1686 Otr te Aagtek Willem de Vos j.m. van Oostkapelle met Jannetje Floris Ingels j.d. van Aagtek. Get vd brdgm Jannes de Vos (vader), Commerijntje de Vos (zus). Vd brd Leyn Floris Ingels (vader), Leyntje Floris Ingels (zus). Tr Aagtek 15 okt 1686

30 okt 1686 Otr te Aagtek Andries jorissen (van Westkapelle en Serooskerke) met Leyntje Pieters j.d. van Westkapelle

2 mei 1687 Otr te Aagtek Pieter Floris Ingels j.m. van Aagtek met Grijtje Jaspersen Pieters j.d. van Aagtek. Get brdgm Leyn Floris Ingels, Leyntje Floris Ingels. Brd Lauris Laurissen en Willemijntje Codde. Tr Aagt 23 mei 1687

14 febr 1688 Otr te Aagtek Jan Hillebrants, wednr van Adriaantje Pieters van Grijpskerke, met Elysabeth Jacobs Wisse, wed van Cornelis Blauwaert, van Koudekerke.

17 mrt 1688 Otr te Aagtek Karel Baertman, wednr van Jannetje Adriaans, van Saemslagh en daar woonachtig, met Neeltje Davids, wed van Symon Jans, van Saemslagh (Zeeuws-Vlaanderen), maar in Aagt wonend. Get brdgm Willem Leunisse, Anna Pieters, brd Cornelis Janse, Adriaentje Cornelisse. Tr Aagt 9 apr 1688

9 apr 1688 Otr te Aagtek Tobias de Neve, wednr van Jannetje Claessen, van Koudekerke doch wonend in Melisk, met Matje Leenders j.d. van Aagtek. Get brdgm Tobias de Neve, Matje de Neve, brd Leendert Pauwelsen en Leuntje Heype (ouders) Tr Meliskerke 27 apr 1688

17 apr 1688 Otr te Aagtek Adriaen Schietekatte, wednr van Jannetje Jans, met Jannetje Tomassen. Get Jan Schietekatte, Matje Jans, Catalyntje Ingels. Tr Aagtek 3 mei 1688

17 apr 1688 Otr te Aagtek Abraham Coene, wednr van Catalyntje Jans van West-Souburg, met Judith Jacobsen, wed van Lauwrens Maljertsen van Zoutelande, wonend Aagtek. Get Cornelis Tevel, Adriaentje Pieters

17 apr 1688 Otr Aagtekerke Mattheus Parmentier met Sara Teerlinck van Oostkapelle

30 mei 1688 Otr Aagtekerke Abraham van Brecht van Middelburg met Levina van Rabe (Rave?)

1 okt 1688 Otr Aagtekerke Wouter Willemsen, wednr van Matje Jacobsen Ponse, van Zoutelande, met Cornelia Adriaensen Salomons, wed van Adriaen Pietersen Tevels, van Oostkapelle. Get brdgm Symon Woutersen, Adriaen Jansen Bredamme. Brd Pieter Tevel, Adriaentje Gerbedoens. Tr Aagtek 17 okt 1688

24 okt 1688 Otr Aagtek Adriaen Damme j.m. van Domburg met Janneken Bevernaie j.d. van Grijpskerke

27 nov 1688 Otr Aagtek Symon Woutersen, wednr van Adriaentje Salomons van den Kerkhove, geb te Zoutelande, met Pieternelletje Geers j.d. van Aagtekerke. Get Wouter Willems, Cornelia Adriaensz, Andries Geertse, Matje Geertsen

24 sept 1689 Otr Aagtekerke Pieter Leunissen Broodt j.m. van Poppendamme met Leuntje Michielsen j.d. van Gapinge, wonend onder Aagtekerke. Get vd brdgm Leunis Broot, Jannetje Leunis, get brd Jan Andriesen Seinje, Aechtje Leynse. Tr Westkapelle

8 okt 1689 Otr Aagtek Cornelis Woutersen j.m. van Serooskerke met Marijtje Adriaensen j.d. van Oostkapelle, wonend onder Aagtek. Get vd brdgm Jannes Ingelse, Catalyntje Adriaens; brd Jillis Janse, Maatje Jans. Tr 25 okt 1689 Aagtekerke.

11 dec 1689 Otr Aagtek Pieter Laurissen j.m. van Domb met Adriaentje Willemsen Eeuwouts j.d. van Aeghtekercke. Get vd brdgm Cornelis Backer, Jannetje Willems (moeder); vd brd Willem Eeuwoutsen (vader), Leyntje Eeuwoutsen. Tr Aagtek 1 jan 1690.

11 mrt 1690 Otr Aagtekerke Pieter Schietekatte j.m. van Aagtek, met Matje Messu van Domb, wed van Maerten Adriaensen Laus. Get brdgm Adriaen Schietekatte (vader) en Matje Jans (moeder); get brd Leyn Messu (vader), Matje Jans. Tr Aagt 9 apr 1690.

22 sept 1690 Otr Cornelis Pleyte, wednr van Francijntje Poppe, met Janneken Flooris Ingels, wed van meester Willem de Vos. Get Pieter Pleyte, Maetje Adriaens, Leyn Floris Ingelsen, Leyntje Flooris Ingels. Tr Aagtek 20 okt 1690.

12 dec 1690 Otr Middelburg Adriaen Aernoutsen, wednr van Capelle, met Adriaentje Jansen Mans j.d. van Aagtek.

2 febr 1691 Otr Aagtek Legier Laurissen j.m. van Aagtek met Catalyntje Lucas van Middelburg, wed van Leendert Willemsen, beiden van Aagtek. Get Andries Six, Leyn Floris, Willemyntje Ingels, Catalyntje Jans. Tr Aagtek 28 febr 1691

14 apr 1691 Otr Aagtekerke Heynderick van Calenbergh met Leyntje Thomas j.d. van aagtek, beiden wonend Aagtekerke. Get brdgm Pieter van Calenb., Adriaentje Lauwreyns Klyncke. Brd Andries Six, Catalyntje Ingels

14 apr 1691 Otr Aagtekerke Andries Willemse Troetelaer, wednr van Lauwertje Geers, geb te Aagtekerke, met Marta Aernoutsen de Buck van Domburg, wed van Eeuwout Adriaensen, beide wonend Aagtek. Get brd Frans de Buck, Jannetje Jillis Geldof. Vd brdgm: Andries Huijgen, Jan Stoffels. Tr Aagt 2 mei 1691

2 juni 1691 Otr Aagtek Alexander Pietersen de Loy van Domburg, wednr van Catalijntje Willeboorts Heere, met Sara Jansen van Oostkapelle, wed van David Passenier. Get brdgm Jan Pieterse de Loy (vader), Catalyntje Penseels (moeder). Brd Jan Groenenberg, Jannetje Jans. Tr Aagtek 22 juni 1691

2 juni 1691 Otr Aagtekerke Adriaen Wilhem Lauwerse, wednr van Leyntje Jans, met Catelyntje Lauwers j.d. van Aagtekerke. Tr 1 juli 1691

13 juli 1691 Otr Aagtekerke Adriaen Trooy van Nieuvliet, wednr van Jacomijntje Marines, met Maria Cains (Scangne)j.d. van Calis, beiden wonend Aagtekerke. Get vd brdgm Maerten Trooy, Jan Stoffelsen. Get vd brd Elisabeth Berbery, Sussanna Meulenaers. Tr Aagtek 6 aug 1691

6 okt 1691 Otr Aagtek Jan Cornelissen Stroo j.m. van Westkappel met Pieternelle Jonassen Schietekatte, geb Aagtek. Get vd brdgm Aernout Cornelis Stroo, Matje Cornelis Stroo. Vd brd Jonas Schietekatte, Adriaentje Jonassen Schietekatte. Tr Aagtek 4 nov 1691

30 nov 1691 Wisse Paulus Wisse van Poppekerke, wednr van Pieternelletje Janse Leerse, met Cornelia Floris Ingels j.d. van Aagtek. Get brdgm Willem Paulus Wisse, Lysabeth Janse. Get vd brd Leyn Floris Ingels, Leyntje Floris Ingels. Tr Aagtek 18 dec 1691

3 okt 1692 Otr Aagtekerke Cornelis Willemsen j.m. van Melisk met Pieternelletje Pauwels j.d. van Aagtekerke. Get vd brdgm Aernout Willemse, Matje Marinissen, vd brd Pieter Adriaensen, Leintje Janssen Laus. Tr Aagtekerke 25 okt 1692

11 apr 1693 Otr Middelburg Jan Ginneber j.m. van Bekk (Biggekerke) met Pieternelletje Jans j.d. van Bekk. Tr Aagtek 3 mei 1693

17 apr 1693 Otr Aagtek Pieter Pieterse de Driese (Vriese) ? j.m. van Domburg met Leyntje Bastiaensen Pere j.d. van Aagtek. Get vd brdgm Lauris Adriaensen, Jannetje Anteunissen, vd brd Lauris Laurissen, Grijtje Jaspersen Pieters. Tr Aagtekerke 8 mei 1693

18 apr 1693 Otr Aagtek Willem Floris Ingels van Aagtek, wednr van Matje Cornelissen Stoffels, met Jannetje Cornelis Eeuwouts j.d. van Domburg-buyten. Get brdgm Leyn Floris Ingels, Leyntje Floris Ingels. Get vd brd Cornelis Eeuwouts, Wantrijntje Louwerssen. Tr Aagtek 8 mei 1693

10 apr 1694 Otr Aagtekerke Jacob Willemse Rose, j.m. van Domburg, met Grijtje Laurisse j.d. van Aagtekerke. Get vd brdgm Crijn Willemse Rose, Matje Willemse Rose. Get vd brd Lauris Laurisse, Willemijntje Codde. Tr Domb 2 mei 1694.

10 apr 1694 Otr Westkapelle Hendrick Willemsen j.m. van Serooskerke, met Cornelia Hendricksse van Stelsen j.d. van Westcap. Tr Aagtek 1 mei 1694

23 apr 1694 Otr West-Souburg Cornelis Stoffels j.m. van Aagtek met Elisabeth Symons j.d. van West-Soub. Tr West-Souburg 12 mei 1694

16 apr 1695 Otr te Aagtek Jacob Symonsen j.m. van Rittem, met Jannetje Coenej.d. van Oost-Souburg. Get vd brdgm Abram Coene, Judith. Get vd brd Mattheus Jacobse, Adriaentje Symons. Tr Rittem.

21 mei 1695 Otr te Aagtek Isaac Allaert j.m. van Zoutelande met Leintje Willems Eeuwouts j.d. van Aagtek. Get vd brd Willem Eeuwouts, Adriaentje Willems. Get vd brdgm Jan Allaert, Matje Vos. Tr Aagtek 10 juni 1695

25 sept 1695 Otr te Aagtek Jacob Wisse j.m. van koudek met Leintje Jans Laus van Aagtek, wed van Pieter Leunissen. Get vd brdgm Leyn Brasser, Lauertje Wisse. Get vd brd Jan Janse Laus, Lena Floris. Tr Aagtek 13 dec 1695

16 mrt 1696 Otr te Aagtek Leyn Floris, wednr van Catalyntje Jansen Laus, van Aagtek, met Leijntje Pieters j.d. van aagtek. Get vd brdgm Pieter Floris, Leyntje Floris. Get vd brd Cornelis Willemse, Pieternelletje Pauwelse. Tr Aagtek 3 apr 1696

23 mei 1696 Otr Middelburg Mr Johannes Amys j.m. van Middelburg met Pieternella Aubert j.d. van Middelburg. Tr 13 juni 1696 te Aagtekerke door Mr Jacobus Amys van Neusen.

29 sept 1696 Otr Aagtek Meerten Janssen van hoogelande met Neeltje Adriaans j.d. van Aagtek. Tr Grijpskerke 14 okt 1696

8 febr 1697 Otr Aagtekerke Marinis Jonassen Schietekatte wednr van Leuntje Wondergem met Adriaentje Wisse, wed van Adriaen Jaspersen. Tr 24 mrt 1697

30 mrt 1697 Otr Middelburg Francois Fromon j.m. van Schalaef met Mary Scagne van Calis, wed van Adriaen Troy.

13 apr 1697 Otr Aagtek Jan Laurissen j.m. met Laurtje Jans Laus j.d. beide van Aagtek. Get brdgm Abram Coene, Judith Jacobs. Get brd Jan Jansen Laus, Willemijntje Jansen Laus. Tr Aagt 4 mei 1697.

27 apr 1697 Otr Aagtek Pieter Leynse j.m. van West Souburg met Jannetje Verstrate j.d. van Domburg. Get brdgm Leyn Pietersen, Adriaentje Jonassen Schietekatte. Get brd Isaack Verstrate, Willemijntje Jillis. Tr Aagtek 14 mei 1697.

14 sept 1697 Otr Aagtek Pieter Leynse van Mariekerke, wednr van Lauertje Janse, met Mary Annodt j.d. van Aagtek. Get vd brdgm Leyn Pieter Jobse en Susanna Jillis (ouders). Get vd brd Steven Annodt, Mary Janse (ouders). Tr Aagtek 29 sept 1697

19 apr 1698 Otr Aagtek Steven Adriaanse Moen j.m. van Aagtek met Adriaantje Daniels j.d. van Westkapelle. Get brdgm Adriaan Alewijns, Pieternella Pieters. Get vd brd Jannes Daniels, Jannetje Daniels.

3 mei 1698 Otr Aagtekerke Adriaen Adriaensen Faetse j.m. van Aagtek met Jannetje Leyns, j.d. van Westkapelle. Get vd brdgm Adriaen Faetsen, Maatje Geerts (ouders). Get brd Leyn Flipsen en Jannetje Jans (ouders). Tr Aagtekerke 19 mei 1698.

11 juli 1698 Otr Westkapelle Cornelis Cornelissen j.m. van Domburg-buyten met Jacomyntje Adriaens van Buyenskerke, weduwe van Pieter Geerse.

13 sept 1698 Otr Aagtekerke Cornelis Bosselaar j.m. van Zoutelande met Matje Cornelis van Domburg, wed van Pieter Bartholomeusse. Get brdgm Willeboort Cornelisse, Jannetje Adriaense. Get vd brd Cornelis van de Woestijne, Jannetje Doelje. Tr Aagtek 1 okt 1698.

18 apr 1699 Otr Aagtek Jan Buijs j.m. van Oostkapelle met Jannetje Pieterse Tevels j.d. van Domburg. Tr Aagtek 8 mei 1699

11 juli 1699 Otr Aagtek Jillis Marinissen van Zoutelande, wednr van Francijntje Pieterse, met Tannetje Symons van Oostk. Get brdgm, de ouders. Get vd brd broer Matthijs Symons. Tr Domburg

16 sept 1699 Otr Domburg Adriaen Cornelissen j.m. van Aagtek met Matje Dircks j.d. van Domburg. Tr Domburg.

….. Otr Bekerkk Cornelis Jacobsen Antheunissen j.m. van Aagtekerke met Jacomyntje Benjamins van den Broecke. Tr Aagtekerke 10 nov 1699

13 nov 1699 Otr Aagtek Heyndrick Jacobsen j.m. van Lantdurp in Brabant met Josyntje Joos j.d. van Oostcappel. Get brdgm Samuel Felle, Jannetje Pieters. Get vd brd Jan Crijnsen, Jacomyntje Corthals. Tr Aagtek 4 dec 1699.

22 apr 1700 Otr Middelburg Eeuwout Cornelisse j.m. van Domb-buyten met Adriaentje Feys j.d. van Poppekerke. Tr Aagtek 15 mei 1700

….. Otr Aagtek Cornelis Willemsen j.m. van Oostcappel met Willemyntje Pieters j.d. van Domburg. Get vd brdgm Jan Meusen, Leuntje Philips. Get vd brd Isaac Verstrate, Pryntje Pieters. Tr Aagtek 3 okt 1700.

12 febr 1701 Otr Aagtekerke Willeboort Janse j.m. van Bekercke met Neeltje Leyns j.d. van Aagtek. Get brdgm Jan Willeboortse, Pieternelletje Willems. Get vd brd Pieter Leynse, Adriaentje Jonasse. Tr Aagtek 27 febr 1701

26 mrt 1701 Otr te Aagtek Adriaen Pietersen j.m. van Aagtekerke met Adriaentje Heype j.d. van Aagtek. Get vd brdgm Leyn floris, Leyntje pietersen. Get vd brd Jan Heype en Lena Ingels (ouders). Tr Aagtek 13 apr 1701

15 apr 1701 Otr Aagtek Jan Joosen Langebeeke j.m. van Serooskerke met Cornelia Cornelisse blauwers j.d. van Bottinge. Get vd brdgm Joris Hillebrants, Catalyntje Wisse. Get vd brd Meerten Jansen Blauwers, Elysabeth Wisse. Tr Aagt 3 mei 1701

16 apr 1701 Otr Aagtek Joos Annoth j.m. van Zoutelande met Elysabeth Janse Laus j.d. van Aagtek. Get vd brdgm Isaac Annoth, Elysabeth Joosse. Get vd brd Jan Janse Laus, Lena Floris. Tr Aagtek 1 mei 1701

16 apr 1701 Otr te Aagtek Pieter Symonsse j.m. van Welsyngen met Cornelia Abrams Coene j.d. van Aagtek. Get vd brdgm Symon Janse, Catalyntje Willems. Get vd brd abram coene, Judith Jacobs. Tr 3 mei 1701.

16 apr 1701 Otr Westkapelle Jan Philips Gingber wednr van Bekerke, wonend Aagtek., met Josyna Lievens Lasaert j.d. van Westk. Tr Aagtek 1 mei 1701

22 okt 1701 Otr Westk Cornelis Bosselaar van Zoutelande, wednr van Matje Cornelis, met Janna Jacobs j.d. van Westk. Tr Westk 7 nov 1701.

22 febr 1702 Otr Domb Jan de Buck j.m. van Domburg met Maria Fancois van Kraimis j.d. van HandtHalve. Tr Aagtek 12 mrt 1702

25 mrt 1702 Otr Aagtek Jillis Jacobsen Geldof j.m. van Nieukerkke met Marytje Jans j.d. van Oostk. Get vd brdgm Isaac Verstraten, Matje Jacobs van Maldegem (moeder). Get brd Jan Meusen en Leintje Philips (ouders)

7 apr 1702 Otr Aagtek Abram Francke j.m. van Grijpskerke met Leuntje Doensen j.d. van Zoutelande. Get vd brdgm Pieter Francke, Catalyntje Joos (ouders). Get vd brd Jan Crijnsen, Jacomijntje Laurissen. Tr Aagtek 5 mei 1702

21 apr 1703 Otr Aagtek Jannes Dobbelaer j.m. van Oostcappel met Willemijntje Willemsen Eeuwouts j.d. van Aagtek. Get vd brdgm Beerent Jacobsen, Mary Dobbelaer. Get brd Willem Eeuwouts, Adriaentje Willemse Eeuwouts. Tr Aagtek 11 mei 1703.

19 apr 1704 Otr te Aagtek Adriaen Pauwelsen j.m. met Elysabeth Troetelaar j.d. beiden van Aagtek. Get vd brdgm Cornelis Willemsen, Pieternelletje Pauwels. Get vd brd Andries Troetelaer, Martha Aernouts. Tr te Aagtek 6 mei 1703.

20 juli 1704 Otr Oostk Lauris Laurissen, wednr van Leyntje Floris Ingels, met Francina Jannis Huijse j.d. van Oostk. Tr Oostk 19 aug 1704

6 sept 1704 Otr te Aagtek Maerten Slabbaert j.m. van Aagtek met Lysabeth Janssen j.d. van Oostk. Get vd brdgm Gideon Slabbaert. Get vd brd Jan Laurense de vader door een briefken, Jannetje Jans. Tr te Aegtekk 26 okt 1704.

28 mrt 1705 Otr Aagtek Willem Troetelaer j.m. van Aagtekerke en Leyntje Felle j.d. van Aagtek. Get vd brdgm Andries Troetelaer en Marta Aarnouts (ouders) . Get brd Samuel Felle en Jannetje Pieters Passenier (ouders). Tr Aagtekerke 13 apr 1705.

14 apr 1705 Otr Aagtek Pieter de Koster van Oostende in Vlaanderen, wednr van Willemijntje Jansen Laus, met Lena de Bruijne j.d. van Godevaartsvelde bij IJperen in Flaanderen. Get vd brdgm Secret. Jan Stoffels, Catalijntje Huijge. Get van de bruid D. J. Amys en Pieternella Aubert. Tr Aagtek 5 mei 1705.

12 aug 1705 Otr IJsendijke Jacobus Ros j.m. van Breda en tamboer onder de comp van Dhr. Eelerne, majoor onder het regiment van de generaal majoor Belcastel, met Jannetje Leenderts j.d. van Aagtek.

12 sept 1705 Otr Aagtekerke Jan Weymaers j.m. van Bieselingen met Jannetje Walrave j.d. van Westcappel. Get vd brdgm Adriaen van der Meyden, Catarina Balthazaers. Get brd Adriaen Walrave, Matje Vissers. Tr Aagtek 30 sept 1705

3 okt 1705 Otr Aagtek Pieter Philipsen Six j.m. van Serooskerke met Adriaentje Laurissen j.d. van Aagtek. Get vd brdgm Philips Six, Matje Isaecksen. Get vd brd Lauris Laurissen, Francijntje Jannis Huijge. Tr te Serooskerke 25 okt 1705

7 nov 1705 Otr Zoutelande Leendert Boene Wisse van Serooskerke, maar wonend Aagtekerke (wednr van Pieternelletje Adriaans) met Lauweryntje Pieterse Krops van Axel. Tr Aagtek 22 nov 1705

12 dec 1705 Otr Meliskerke Jacob Pieterse Wisse, wednr van Leuntje Janse Laus, met Cornelia met Cornelia Floris Ingels, wed van Wisse Paulus Wisse. Tr Melisk 27 dec 1705.

2 apr 1706 Otr Serooskerke Jacobus Jansen Laus j.m. van Aagtekerke met Catalijntje Philipsen Six j.d. van Serooskerke. Tr Aagtek 21 apr 1706

2 apr 1706 Otr Aagtek Pieter Laurissen j.m. van Aagtek met Leuntje Adriaensen j.d. van Meliskerke. Get vd brdgm Abram Koene, Judit Jacobse. Get vd brd Adriaen Bramers, Herstijntje Maertens. Tr Aagtek 21 apr 1706

18 sept 1706 Otr Domburg Leyn Jillese Aersen j.m. van Domb met Tenijntje Adriaens j.d. van Aagtek. Tr Domburg.

15 apr 1707 Otr Aagtek Andries Floris Ingels j.m. van Aagtek met Tannetje Mels j.d. van Seraeskke. Tr Aagtek 8 mei 1707

30 aug 1707 Otr Middelburg Jacobus Gideonse Slabbaert j.m. van Aagtek met Francina Grison j.d. van Middelburg. Tr Middelburg 20 sept 1707

15 sept 1708 Otr Symon Laurissen van Aagtek, wednr van Elysabeth Andries, met Cornelia Tevels j.d. van Waterlandt. Tr Aagtek 2 okt 1708

22 dec 1708 Otr Middelburg Cornelis Crijnse j.m. van Seroosk met Catarina Verstrate j.d. van Aagtek.

13 apr 1709 Otr Aagtek Jacob Joannissen Kranevelt j.m. van Oostk met Commerijntje Pieters j.d. van Aagtek. De brdgm heeft geen ouders. Get brd Gillis Wondergem (voogd van de bruid) met zijn vrouw Neelken Tevels. Tr Aagtek 30 apr 1709.

14 sept 1709 Otr Aagtek Jacob Poppe j.m. van Oostk met Jannetje Missuy j.d. van Domb. De ouders van beide zijden geven toestemming door briefkens. Tr Aagtek 29 sept 1709

12 okt 1709 Otr Grijpsk Pieter Verstrate j.m. van Domb met Pieternella Adriaense j.d. van Buttinge. Tr Grijpsk 27 okt 1709

13 sept 1710 Otr Pieter Slabbaert j.m. van Oostk met Cornelia Pieters j.d. van Melisk. Beyde meerderjarig en geen ouders. Tr Oostk 28 sept 1710

10 jan 1711 Otr Oostkapelle Jan van de Voorde j.m. van Holst in Vlaanderen met Mary Gillissen van Oostkapelle, wed van Jacob Zy. Tr Aagtek 25 jan 1711

15 aug 1711 Otr Aagtek Maerten Slabbaert j.m. van Aagtek met Willemyntje Jans j.d. van Westkapelle. Vader en moeder hebben het met een briefken toegestaan. Tr Aeghtekerke 30 aug 1711

10 okt 1711 Otr Aagtek Wisse Symonse Wisse j.m. van Schellach met Adriaentje Feys van Poppekk, wed van Eeuwout Cornelissen. Brdgm toestemming van zijn moeder. Tr Aagtek 25 okt 1711

20 febr 1712 Otr Aagtek Jacob Jansen den Hollander j.m. van Domburg-buyten met Matje Groenenberg j.d. van Aagtek. De brdgm heeft toestemming van zijn vader. Tr 8 mrt 1712

25 mrt 1712 Otr Aagtek Jan Jansen Laus j.m. met Willemijntje Pieters Ingels j.d. beide van Aagtekerke. Get vd brdgm Jan Jansen Laus, Lena Floris Ingels. Get vd brd Leyn Floris Ingels, Leyntje Pieters. Tr Aagtek 19 apr 1712

7 jan 1713 Otr aagtekerke 7 jan 1713 Meerten Leynsen van West-Souburg, wednr van Pieternelle Meertens, met Neeltje Marinissen Schietekatte j.d. van Aagtekerke. Get Leyn Pietersen, Neeltje Leyns. Tr Aagtek 29 jan 1713

1 apr 1713 Otr Aagtek Jacobus Janssen Laus van Aagtekk, wednr van Catalyntje Six, met Jannetje Verstrate van Domburg, wed van Pieter Leynsen. Tr Aagtek 17 apr 1713.

14 apr 1713 Otr te Aagt Floris Jansen Laus j.m. met Pieternelletje Leyns j.d. van Aagtek. Get vd brdgm Jan Jansen Laus en Lena Floris Ingels (ouders). Get vd brd den schout Leyn Floris Ingels en Leyntje Pieters (ouders). Tr 5 apr 1713 te Aagtek.

22 apr 1713 Otr Aagtek Pieter de Bree j.m. van Koudekk met Janna Felle j.d. van Aagtek. Get Samuel Felle en Jannetje Passenier (ouders brd). Tr Aagtek 7 mei 1713.

28 apr 1713 Otr Aagtekerke Gideon Slabbaert j.m. van Aagtek met Jannetje Pieters j.d. van Aagtek. Hadden schriftelijke toestemming van ouders en voorgd. Tr Aagtek 17 mei 1713

10 juni 1713 Otr Aagtek Wisse Geerse Wisse j.m. van Seroosk met Matje Felle j.d. van Domburg-buyten. Get van de brdgm Geert Wisse, Willemijntje Geertse Wisse. Get vd brd Samuel Felle, Jannetje Passeniers (ouders). Tr Aagtek 25 juni 1713. (Matje Felle ged Aagtek 3 jan 1694)

8 sept 1713 Otr Aagtek Pieter Slabbaert van Aagtek, wednr van Anna Adriaens, met Jannetje Willeboorts j.d. van Westk. De vader van de bruid heeft schriftelijk toestemming gegeven. Tr aagtek 24 sept 1713

16 sept 1713 Otr Aagtek Jan Cornelissen de Roo j.m. van Odenburg in Vlaanderen met Neeltje Jonas j.d. van Aagtek. Get vd brdgm Adriaen Kodde, Francijntje Geers. Get vd brd Jonas Willemsen en Jannetje Zanders (ouders)

17 okt 1713 Otr Westk Jacob Pietersen j.m. met Neeltje Johannis j.d. beyde van Wescap.

28 okt 1713 Otr Aagtek Daniel Stroodecker j.m. van Westcappel met Mary Verhage j.d. van Poppekerke

23 dec 1713 Otr Aagtek Floris Pietersen Ingels van Aagtek met Laueryntje Pieterse Wisse j.d. van Koudekk. Tr Koudekk 7 jan 1714

6 jan 1714 Otr Aagtek Heyndrick Leenders van Koudekk, wednr van Catelyntje, met Cornelia van Stelsen van Westk, wed van Heyndrick Willemsen. Tr aagtek 21 jan 1714

16 jan 1714 Otr Pieter Syncke j.m. van Biezelinge met Matje Slabber j.d. van Aagtek. Beyde de vaders staen het huweluk met briefkens toe. Tr Aagtek 11 febr 1714

30 mrt 1714 Otr Aagtek Andries Leynsen Ingels j.m. met Jacomyntje Jans Laus j.d. beide van Aagtek. Get vd brdgm Leyn Floris, Leyntje Pieters (ouders). Get vd brd Jan Jansen Laus, Lena Floris (ouders). Tr Aagtek 22 apr 1714

24 juni 1714 Otr Aagtek Jan Groenenberg met Lysabeth Troy. De bruid zwanger. Vader en moeder van de bruid geven toestemming met een briefken. Tr 17 juli 1714.

1 sept 1714 Otr Aagtek Willem Willemsen Kallant van Westk met Neeltje Jans Gengeber van Aagtek. Beyde ouderparen stemmen toe. Tr Aagtek 26 sept.

21 sept 1714 Otr Aagtek Jan Leynse Ingels j.m. van Aagtek met Catarina Adriaense Schietekatte j.d. van Aagtek. Get vd brdgm Leyn Floris, Leyntje Pieters. Get vd brd Jannetje Thomassen, Adriaen Adriaensen Schietekatte. Tr Aagtek 7 okt 1714

21 sept 1714 Otr Aagtek Heyndrick Lievens, wednr van Levina Kasaert, van Westkapelle, met Leuntje Janssen Landmeter j.d. van Grijpskk.

29 dec 1714 Otr Aagtek Jan Philipsen Gengeber van Bekerke, wednr van Josyntje Lievens, met Neeltje Adriaense j.d. van domburg. Tr 17 jan 1715

1715 geen huwelijken

11 apr 1716 Otr Aagtek Pieter Pietersen met Leyntje Leendersen Stroo j.d. beyde van Westcappel maar wonend onder Aagtek. Beiden hadden schriftelijke toestemming van de ouders. Tr Aagtek 3 mei 1716

22 mei 1716 Otr Aagtek Pieter Hagebag j.m. van Beveren in Switserland met Lysabeth Leyns van Domburg-buyten, wed van Joos Boom. (Sonder getuijgen sijnde beyde oude luijden) Tr 7 juni 1716

12 sept 1716 Otr Aagtek Jan Jansen Stevensen j.m. van Serooskerke met Pieternelle Verhage j.d. van Poppekerke, beyde wonend Aagtek. (Beyde met schriftel toestemming van de ouders) Tr Aagtek 27 sept 1716

18 sept 1716 Otr Aagtekerke Jan Slabbaert j.m. met Tannetje Fromon j.d. beyde van Aagtek. (Ouders van beyde geven schrift toestemming) Tr Aagtek 4 okt 1716. (Tannetje Fromon is ruim drie maanden later op 11 januari 1717 overleden.)

31 okt 1716 Otr Westkapelle maar wonend Aagtek Jan Jacobsen Messu j.m. van Domburg met Cornelia Slabbaert j.d. van Westkapelle. Tr Westkapelle 18 okt 1716

11 dec 1716 Otr Bekerke Bartholomeus Pieterse j.m. van Aagtek met Jacomijntje Gillis Verlee j.d. van Krommenhoeke. Tr Aagtek 27 dec 1716. (Bartholomeus Pieterse is ruim een maand later op 1 febr 1717 overleden.)

12 dec 1716 Otr Aagtek Pieter Pieterse Slabbaert j.m. van Aagtek met Matje Pieterse Moreels j.d. van Domb. De ouders van beyden staan het huwelijk toe.

12 dec 1716 Otr Melisk Pieter Laurissen j.m. van Aagtek met Janna Pietersen Geers j.d. van Meliskerke

18 sept 1717 Otr Aagtek Willeboort Jansen van Melisk, wednr van Neeltje Leynsen, met Neeltje Ingels j.d. van Westkapelle. Get vd brdgm Mattheus Verstrate, Cornelia Willeboorts. Get vd brd Ingel Meertens en Mary Jacobs (ouders). Tr 7 okt Aagtek.

18 sept 1717 Otr Aagtek Pieter Laurissen van Aagtek, wednr van Leintje Adriaens Braems, met Mary Floris j.d. van Westcappel. Get vd brdgm Jan Laurissen, Judith Jacobs. Get vd brd Jan Adriaens Braems en Mary Meertens (moeder).

2 okt 1717 Otr Aagtek Jacobus Jansen Laus van Aagtek, wednr van Jannetje Verstrate, met Neeltje Gabriels van Westcappel. Tr 17 okt 1717

23 okt 1717 Otr Domburg Jan Krijnsen Huysman, wednr van Janna Huygens, met Jacomijntje Gillis, wed van Bartholomeus Pieters. Tr Aagtek 14 nov 1717

15 apr 1718 Otr Aagtek Willem Andriessen Troetelaer van Aagtek, wednr van Leyntje Felle, met Jannetje Leyns van Westkapelle, wed van Adriaen Faetsen. Tr Aagtek 1 mei 1718

15 apr 1719 Otr Aagtek Leyn Leynsen j.m. van Aagtek met Jannetje Pieters Moreels j.d. van Domb. De ouders van beyde syden staan het huwelijk toe.

12 apr 1720 Otr Aagtek Jasper Pieter Ingels j.m. van Aagtek met Leuntje Janse Laus j.d. van Aagtek. Get vd brdgm Floris Ingels, Louwertje Wisse. Get vd brd Floris Janse Laus, Elena Floris Ingels.

13 sept 1721 Otr Aagtek Pieter Verstrate van Domburg, wednr van Pieternelle Adriaans, met Neeltje Jeremias j.d. van Westkapelle

Ondertrouw gedurende de dienst van Johannes Abels, predikant te Aagtekerke

17 okt 1721 Otr Aagtek Abraham Franke, wednr van Leuntje Doenssen, van Grijpskerke, secretaris en schoolmeester alhier, met Willemijntje Ewouts, wed van Jan Dobbelaar van Aagtek. Tr Aagtek 5 nov 1721

3 jan 1722 Otr Westkapelle Leendert Boenen Wisse Louws, wednr van Laurijntje Krops, van Aagtek, met Jannetje Daniels beproevde jonge dochter van Westcappel. Heeft voor haar trouwen 2 bastaards gehad. Tr Westk 1 febr 1722

27 febr 1722 Otr Aagtek Jan Anteunissen, wednr van Willemijntje van Houten in Vlaanderen, met Jannetje Leyns, wed van Willem Troetelaar van Westcappel. Tr Oostk 15 mrt 1722

4 apr 1722 Otr Domburg Jonas Willemsen, wednr van Jannetje Sandersen van Westcappel, met Jannetje van Putte, wed van Jan Jansen van Domb. Tr Aagtek 21 apr 1722

12 juni 1722 Otr Aagtek Mattheus Cornelissen Besuijen, wednr van Pieternella Jorissen van Serooskerke, met Maatje Schietekatte j.d. alhier. Het gericht van Serooskerke betuygende consent de voorkinders voldaen te zijn. Janetien Thomassen, moeder van de bruid. Adriaen Schietekatte, broer van de bruid. Tr 3 juli 1722 te Serooskerke

11 juli 1722 Otr Aagtek Leijn Pieterssen j.m. van Aagtek met Janna Vissers j.d. van Oostk. Get vd brdgm Pieter Verstraten, Leyn Leynssen. Get vd brd Neeltje Lauwers (moeder). Tr Westkapelle aug 1722.

17 juli 1722 Otr Aagtek Jan Borstelaar, wednr van Maatje Wisse van Soutelande, met Maatje Leinszen Ingels j.d. van Aagtek. Tr Domburg

15 aug 1722 Otr Aagtek Philip Janszen Gingebert van Aagtek met Maatje Corneliszen, wed van Pieter Pieterszen van Serooskerke. Tr Aagtek 1 sept 1722

2 okt 1722 Otr Aagtek door Dom. Ger. Bacot van Koudekerke Johannes Abels, predikant alhier, met Juffr. Jannetta van den Ham, wed van wijlen de muntsnijder Willem … van 's Gravenhage. Tr te Middelburg door Dom. Leydekker 27 okt 1722.

17 apr 1723 Otr Serooskerke Gideon Abrahamsen j.m. van Aagtekerke met Catharina Verschuijl j.d. van Middelburg. Tr Aagtek 2 mei 1723

17 apr 1723 Otr Serooskerke Willem corneliszen j.m. van Aagtek met Maatje Walrave j.d. van Serooskerke. Tr Aagtek 2 mei 1723

24 apr 1723 Otr Aagtek Jan Adriaanszen Sturm j.m. van Seroosk met Leyntje Pieterszen, wed van Leyn Floris Ingels van Aagtek. Tr 11 mei 1723 te Aagtek

11 sept 1723 Otr Oostk Floris Leynszen j.m. van Aagtek met Francijntje Geerszen, wed van Adriaan Codde. Tr Oostk 5 okt 1724

7 mrt 1725 Otr Aagtek Jacobus van Kouteren j.m. van Serooskerke met Janna Christiaensz Lucas j.d. van Domburg-buyten. Tr Domb

16 sept 1725 Otr Aagtek Jacobus Danielsen, wednr van Susanne de Witte van Westcapelle, met Elisabeth Adriaanszen j.d. van Aagtek. Tr Aagtekerke (Elisabeth Adriaanse ged te Aagtekerke 1 mei 1701. Er is ook een Elisabeth Adriaanse Troy, ged te Aagtek 21 sept 1692)

20 okt 1725 Otr Aagtek Hendrik Leunissen j.m. van Melisk met Catharina Ewoutsen j.d. van Domb-buyten. Tr Melisk 4 nov 1725

9 febr 1726 Otr Aagtek Pieter Jacobsen Wittewronge met Pieternelle Jansz Louws

23 febr 1726 Otr Aagtek Paulus Willemsen j.m. van Westcappel, won onder Domburg-buyten, met Leuntje de Koster j.d. van Aagtek. Tr Aagtek 9 apr 1726

20 apr 1726 Otr Aagtek Cornelis Meuwszen j.m. van Gapinge met Lisabeth Janszen Filjé j.d. van Melisk, wonend Aagtek. Tr Gapinge 5 mei 1726

4 okt 1726 Otr Aagtek Laurens Schietekatte j.m. van Aagtek, won te Cadzand met Leyntje Ingels j.d. van Aagtek. Tr Aagtek 22 okt 1726

14 febr 1727 Otr Aagtek Hendrik Pauluszen j.m. van Hoogelande, won onder Oost-Souburg, met Leuntje Pieterszen Schonen, wed van Leyn (A ?) Janszen, won onder Aagtekerke. Tr Aagt.

12 apr 1727 Otr Aagtek Joos Riessen j.m. van Domburg-buyten met Maria Eewoutsen j.d. van Domburg-buyten, wonend Aagtek. Tr Aagtekerke

12 apr 1727 Otr Aagtek Cornelis Cornelissen j.m. van Aagtek met Francina du Mon j.d. van Domburg-binnen. Tr Aagtek

27 sept 1727 Otr Aagtek Jan Janszen Louws, wednr van Willemijntje Pietersz Ingels, woonachtig onder Domburg-buyten, met Pieternella Grouwaert, wed van Jan Ovijn, woonachtig onder Grijpskerke. Tr Oostkapelle 14 okt 1727

24 jan 1728 Otr Aagtek Pieter Pieterssen j.m. van 's Heer Boudewijnskerke met Pieternella Jansz Louws, wed van Pieter Jacobsz Wittewronge van Aagtekk. Tr Aagtekk

10 apr 1728 Otr Aagtek Jan Simonzen j.m. van St. Jacobsbuurt in Vriesland met Adriaantje Adriaanszen j.d. van Aagtekk. Tr Aagtekk

30 okt 1728 Otr Aagtek Pieter Corneliszen j.m. van Aagtek met Jacomyntje Fromon j.d. van Aagtek. Tr Aagtek 14 nov 1728

4 febr 1729 Otr Aagtek Jan Schietekatte j.m. van Aagtek met Anna Laurisse j.d. van Aagtek. Tr Aagtek

4 febr 1729 Otr Colijnsplaat Jacobus de Korte j.m. van Aagtek met Dina Bolluyt, wed van Leyn Klant, wonend Colijnsplaat. Tr Colijnsplaat

16 apr 1729 Otr Aagtek Jan Abrahamsen j.m. van Aagtek met Maatje Jans Krijger j.d. van Domburg. Beiden wonend Aagtek. Tr Aagtek 1 mei 1729

16 apr 1729 Otr Oostkapelle Pieter de Vos j.m. van Bieselingen (Zuid-Beveland) met Francine Roose j.d. van Aagtek. Tr Oostk 1 mei 1729

30 juni 1729 Otr Middelburg Coert Valek, wednr van Johanna de Vlaminck van Callenborg uyt Deenemark of Deens Zeeland, met Maria Abrahams j.d. van Aagtek. Tr Aagtek 19 juli 1729.

9 juli 1729 Otr Aagtek Samuel Janszen Coppoolsen j.m. onder St. Laurens met Cornelia Cornelis van den Driessen j.d. van Aagtek. Tr Aagtek 25 juli 1729

17 sept 1729 Otr Aagtek Jan Willeboortsen j.m. van Aagtek met Maria Christiaans Lucas j.d. van Domburg-buyten. Tr Aagtek 2 okt 1729.

17 sept 1729 Otr Aagtek Pieter Willemszen Dommissen j.m. van Westcappel met Ariaantje de Vriese j.d. van Aagtek. Tr Aagtek 2 okt 1729.

17 sept 1729 Otr Aagtek Jan Janzen Dobbelaar j.m. van Oostk met Maria Jacobs Maas j.d. van Domburg. Tr Aagtek 2 okt 1729

14 okt 1729 Otr Aagtekerke Jan Philipsen Ginnebert, wednr van Neeltje Adriaans, geb te Beekk, met Rina Toutenauw j.d. van koudekk beiden wonend Aagtek. Tr Aagtek 1 nov 1729

11 febr 1730 Otr te Aagtek Philip Pieterszen de Visser, j.m. van Gapinge en Jacomijntje Leins Ingels j.d. van Aagtekerke. Tr Aagtek 26 febr 1730

15 apr 1730 Otr te Oostkapelle Jan Jonassen j.m. van Aagtekerke en Dina Wittewrongel, wed van Mahieus de Vroe van Oostkapelle. Tr Oostkapelle 1 mei 1730

22 apr 1730 Otr Aagtek Willem Jonassen j.m. van Aagtekerke en Cornelia Jans j.d. van Oostkapelle

22 apr 1730 Otr Aagtek Laurens Jonassen j.m. van Aagtekerke en Pieternella Jans Colfer j.d. van Domburg. Tr 7 mei 1730

27 mei 1730 Otr Aagtek Adriaan Pieterszen, wednr van Adriaantje Heype van Aagt., en Adriaantje Jongepier, wed van David de Moor van Soutelande

27 mei 1730 Otr Aagtek Claas van de Woestijne j.m. van Serooskerke en Lisabeth Pieters Moreel, wed van Jan Leinsen Ingels van Domburg. Tr 11 juni 1730. (en met attestatie afgegeven den 12 mei 1800) ??

18 aug 1730 Otr Aagtek Laurens Dirkesen j.m. van Westerloo Brabant en Josina de Koster j.d. van Aagtekerke. Tr 3 sept 1730.

21 nov 1730 Otr Aagtek Andries Adriaansen j.m. van Aagtekk met Catharina de Voogt j.d. van Domburg. Tr Aagtek 11 dec 1730

16 dec 1730 Otr Aagtek Jan Leenderse Wisse van Aagtekerke en Cina Jans j.d. van Bottinge. Tr Aagtek 31 dec 1730

17 mrt 1731 Otr Aagtek Hendrik Simonszen j.m. van Beekerke en leyntje Jacobs Louws j.d. van Aagt. Tr 1 apr 1731

24 aug 1731 Otr Aagtek Gerrit Verhagen j.m. onder Poppenkerke en Pieternella Steutels, wed van Jan de Poorter van Domb maar beiden nu wonend Aagtekerke. Tr 9 sept 1731.

17 nov 1731 Otr Aagtek Adriaan Schijve wednr van Soetje Pagters, van Mariekerke, en Leyntje Annot j.d. van Aagtekerke. Tr 2 dec 1731.

29 mrt 1732 Otr Aagtek Pieter Francke j.m. van Aagtekerke en Helena Ingels j.d. van Aagtekerke. Tr 14 apr 1732.

5 apr 1732 Otr Ritthem Cornelis Willemsen, wednr van Willemijntje Geldoff, van Oostkapelle, wonend Aagtek, met Lena Leenders Wisse, wed van Abraham Caljou, won Ritthem. Tr Aagtek 20 apr 1732

15 apr 1732 Otr Aagtek Pieter Vink, wednr van Maatje Koks, van Ritthem, wonend Koudekerke, met Elisabeth Troetelaar, wed van Adriaan Pauluszen, van Aagtek. Tr Aagtek 9 mei 1732

19 apr 1732 Otr Domburg Jan Sturm j.m. van Serooskerke, won Aagtekk, met Susanna Messu j.d. van Domburg. Tr Domburg 9 mei 1732

15 mei 1733 Otr Aagtekk Carel Provoost, j.m. van Brugge in Vlaanderen, met Leyntje Jongepier j.d. van Zoutelande. Tr Aagtekk 31 mei 1733

11 sept 1733 Otr Aagtekk Robanes Adamszen j.m. van Grijpskk, wonend Aagtekk, met Maatje Bertrams j.d. van Meliskk. Tr Aagtekk 28 sept 1733

17 okt 1733 Otr Koudekk Jan Smidmann j.m. van Koudekk, wonend Aagtekk, met Jacomijntje Boeker j.d. van Koudekk. Tr koudekk

3 apr 1734 Otr Aagtek Pieter de Koster j.m. van Aagtek met Pieternella Jaspers j.d. onder Domburg-buiten. Tr Aagtekerke

26 febr 1735 Otr Aagtek Pieter Leinszen Ingels j.m. van Aagtek, met Janna Lauris j.d. van Aagtek. Tr Aagtek 13 mrt 1735

12 mrt 1735 Otr Aagtek Jan Wondergem j.m. van Oostk met Cornelia van den Driessen, wed van Sam Coppoolzen, van Aagtek. Tr Aagtek 4 apr 1735

2 apr 1735 Otr Aagtek Cornelis van Sluys, wednr van Maatje Borstelaar, van Melisk, met Christina Mailjaarts, j.d. van Oostk. Tr Aagtek 18 apr 1735

2 apr 1735 Otr Domb Paulus Adriaansen j.m. van Aagtek, met Maatje de Voogd, j.d. van Domburg. Tr Aagtek 17 apr 1735

30 sept 1735 Otr Aagtek Jan Dobbelaar, wednr van Maria Maas, geb Oostk, met Maatje Ingels j.d. van Poppendamme. Tr Aagtek 17 okt 1735

21 jan 1736 Otr Aagtek Pieter Tak j.m. van 't Nieuland, met Leuntje Corneliss, j.d. van Aagtek. Tr Aagtek 20 febr 1736

17 mrt 1736 Otr St Laurens Simon van Houte, wednr van Leuntje Jobs, won onder Middelburgs ambacht, met Adriaantje Schijve, wed van Paulus dommissen, won onder Brigdamme

13 apr 1736 Otr te Domburg Andries Simonszen j.m. van Aagtekerke met Janna Jans Kolfer, wed van Willem Vreeke van domburg.

3 juni 1736 Otr Aagtek Adam Anthoniszen j.m. van Domburg-buyten en Maatje Brasser j.d. van Westkapelle. Tr Aagtekerke

22 sept 1736 Otr Aagtek Jan van der Weele j.m. van Aagtek met Catharina Jans Ingels j.d. van Poppekerke.

22 sept 1736 Otr Aagtek Xander Jonaszen j.m. van Aagtek met Maatje Pieters Mailjaarts j.d. van Oostk. Tr Aagtek 7 okt 1736

3 nov 1736 Otr Aagtek Isaac Annot j.m. van Aagtek met Neeltje Bemmel, wed van Leendert Huijgens, van Koudekerke. Tr Aagtek 18 nov 1736

22 mrt 1737 Otr Aagtek Pieter la Croix j.m. van Domb met Elisabeth Annot j.d. van Aagtek. Tr Aagtek 7 apr 1737

21 sept 1737 Otr Aagtek Adriaan de Rijke, wednr van Janna de Witte, van Grijpsk, met Jannetje Daniels, wed van Leenderd Boenen Wisse, van Westkapelle. Tr Aagtek 14 okt 1737

19 apr 1738 Otr Aagtek Adriaan Geertse j.m. van Melisk met Maatje Adriaans j.d. van Aagtek. ((Maatje Adriaans ged 25 dec 1700 of 2 nov 1710? Waarschijnlijk de laatstgenoemde, omdat er gesproken wordt over een 'jonge dochter'.)

19 apr 1738 Otr Aagtek Jacob Dourleyn j.m. van Gapinge met Catharina van der Weele, j.d. van Aagtek

19 apr 1738 Otr Grijpsk Leunis de Rijke j.m. van Aagtek, met Maria Jans j.d. van Hogelande. Tr Aagtek 4 mei 1738

19 juli 1738 Otr Aagtek Pieter Verheyden, wednr van Elisabeth Adriaanszen, geb van Balaas in Braband, met Janna Bertrams j.d. van Melisk. Tr Aagtek 3 aug 1738

6 sept 1738 Otr Aagtek Joost de Voogd j.m. van Domburg, met Leuntje Jans Brasser j.d. van Westkapelle, wonend Aagtek. Tr Domb 21 sept 1738

12 okt 1738 Otr Aagtek Simon Simonse de jonge j.m. van Serooskerke met Cina Jans van Domburg-buyten, won Aagt. Tr Seroosk nov 1738

14 febr 1739 Otr Aagtek Casper van Brillon j.m. van Veere en Leuntje Kerkhove j.d. van Mariekerke. Tr 1 mrt 1739

11 apr 1739 Otr Aagtek Lein Leinszen Ingels j.m. van Aagtek met Leintje Lauris j.d. van Aagtek. Tr Aagtek 26 apr 1739

18 apr 1739 Otr Aagtek Cornelis Adriaanszen Minderhoud j.m. van Westcappel met Catharina Andries Maas j.d. van Domburg. Tr Westkapelle 3 mei 1739

18 apr 1739 Otr Aagtek Abraham Abrahamszen j.m. van Aagtekk met Catharina Laurens j.d. van onder het gebied van IJsendijke. Tr 5 mei 1739 Aagtek

19 sept 1739 Otr Aagtek Cornelis Winkel j.m. van Bekerke met Josanna de Rijke j.d. van Grijpskerke, beiden won Aagtek. Tr Aagtek 4 okt1739

17 okt 1739 Otr Aagtek Joris Lassoo j.m. van Solden in Luijkerland met Pieternella de Poorter j.d. van Domburg. Tr Aagtek 1 nov 1739

13 febr 1740 Christiaan Geerssen j.m. van Weerendijk en Helena Adriaans j.d. van Aagtek. Tr Aagtek 26 febr 1740

23 sept 1740 Otr Aagtek Pieter Messu j.m. van Domburg en Pieternella Jasper Ingels j.d. van Aagtek. Tr Aagtek 9 okt 1740

15 apr 1741 Otr Aagtek Pieter la Croix, wednr van Elisabeth Annot, geb van Domburg, en Leintje Maartens Clant, j.d. van Westcapelle. Tr Aagtek 30 apr 1744

22 juli 1741 Otr Melisk Willem Corn. De Vink j.m. van Melisk, won Aagtek, met Susanna Adams j.d. van Melisk. Tr Melisk.

24 juli 1741 Otr Aagtek Cornelis Jansze Fontein j.m. van Veere met Pieternella Bommené j.d. van Middelburg.

2 dec 1741 Otr Aagtek Willem Houwmess, j.m. van Westcapelle, won Aagtek, met Josina Huigens j.d. van Koudekk, won Aagtek. Tr Aagtek 24 dec 1741

14 apr 1742 Otr Aagtek Floris Andrieszen Ingels j.m. van Poppendamme met Elisabeth Jongepier j.d. van Zoutelande. Tr Zoutel 1 mei 1742

14 apr 1742 Otr Westkapelle Jan Adriaanszen j.m. van Aagtek met Janna Groenenberg j.d. van Aagtek, won Westk. Tr Aagtek 29 apr 1742

1mei 1742 Otr Grijpskk Adriaan Groenenberg j.m. van Aagtekk met Pieternella Bezuyden j.d. van Serooskk. Tr Aagtekk 20 mei 1742

8 sept 1742 Otr Pieter Domiszen Sluts j.m. van Bever in Brabant, met Willemijntje Bezuyden, j.d. van Seroosk, beiden won Aagtek. Tr Aagtek.

22 sept 1742 Otr Aagtek Jacob Jacobsen Laus j.m. van Oostk met Janna Laurens, wed van Pieter Leinsz Ingels van Aagt. Tr Aagt 7 okt 1742

22 sept 1742 Otr Oostk Joris Lassó, wednr van Pieternella de Poorter, won onder Aagtek, met Cornelia Klinke, wed van Jillis Moens, won onder Oostk. Tr Aagtek 7 okt 1742

14 dec 1742 Otr Aagtek Josias van der Weele, j.m. van Aagtek met Maatje van den Driesse j.d. van Melisk. Tr Aagtek 30 dec 1742

20 apr 1743 Otr Aagtek Jan Jacobsen j.m. van Westkapelle met Helena Leenders Wisse j.d. van Aagtek. Tr Aagtek 5 mei 1743

21 sept 1743 Otr Aagtek Charles van der Meer, wednr van Jannetje Krijger, woonagtig te Domburg, met Jannetje Piet. Moreels, wed van Lein Leinszen, wonend Aagtek. Tr Domb 6 okt 1743

2 nov 1743 Otr Domburg Thomas de Moor j.m. van Aagtek, met Anna Wissels j.d. van Domb. Tr Domb

29 febr 1744 Otr Aagtek Nicolaas Castanje, wednr van Jacoba Isaaks van Seroosk, wonend onder Domb-buyten, met Cornelia Dekkers j.d. van Oostk, wonend Aagtek. Tr Aagtek 15 mrt 1744

6 mrt 1744 Otr Aagtek Claas van der Vorst, j.m. van Seroosk, met Maatje Leins Ingels, wed van Jan Borstelaar van Aagtek. Tr Aagtek 22 mrt 1744

18 apr 1744 Otr Aagtek Pieter Tonn j.m. van Domb en Pieternella Jac. Lauws j.d. van Aagtek. Tr Aagtek

25 apr 1744 Otr Aagtek Pieter Andries Meerssen, j.m. van Boudewijnskerke, won onder Domburg-buiten, met Maria Maaljers j.d. van Aagtek. Tr Aagtek

25 apr 1744 Otr Aagtek Floris Maaljers j.m. van Aagtek met Centina Huigens j.d. van Koudekerke, won Aagtek. Tr Aagtek

12 sept 1744 Otr Aagtek Jan Olbertin j.m. van Domburg en johanna de Koster j.d. van Aagtek. Tr Domburg

25 sept 1744 Otr Grijpsk Pieter Adriaanszen, wednr van Grietje Pieters, met Maria Groenenberg j.d. van Aagtek. Tr Grijpsk

30 okt 1744 Otr Aagtek Joris Polderman j.m. van Veere-buiten em Johanna van Ceulen j.d. van Bottingen. Tr Aagtek

20 mrt 1745 Otr Aagtek Gabriel Jacobus Laus j.m. van Aagtek met Leintje Klant, wed van Pieter la Croix. Tr Aagtek

26 mrt 1745 Otr Aagtek Jacobus Schooneboom j.m. van Middelburg en Magdalena Maria Hendriks j.d. van Oost-Capelle, won Aagtek. Tr Middelburg

27 jan 1746 Otr Aagtek Dng Isaacus Lingius j.m. van Rotterdam en predikant te Aardenburg (Zeeuws-Vlaanderen) en Juffr Elisabetta Johanna Abels j.d. van Aagtek. Tr Aagtek 22 febr 1746

24 dec 1746 Otr Aagtek Laurens Huigens j.m. van Koudekk met Catharina van der Weele, wed van Jacob Dorlein van Aagtekk. Tr Aagtek 8 jan 1747

24 mrt 1748 Otr Aagtekerke Jannes Borstelaar j.m. van Aagtek met Maatje de Voogd, wed van Paulus Adriaanszen. Tr Aagtek 15 apr 1748.

18 apr 1749 Otr Aagtek Antonij Schalonz j.m. van Colijnsplaat, won Middelburg met Neeltje Boekkers j.d. van Koudekk, wonend Aagtek. Tr Middelburg

12 juni 1749 Otr Aardenburg Hendrik Franken j.m. van Aagtek, won Aagtek, met Johanna Luigiuss, j.d. geb te Rotterdam, won Aardenburg (Zeeuws-Vlaanderen) . Tr Aagtek 11 juli 1749

5 juli 1749 Otr Aagtek Pieter Sluts, wednr van Willemijntje Besuijen, met Cornelia Hendriksen j.d. van Westcapelle, beiden won. Aagtek. Tr Aagtek

18 apr 1750 Otr Aagtek Pieter Passenier j.m. van Domburg met Elisabeth van Roojen j.d. van West-capelle, won Aagt. Tr Domburg

2 mei 1750 Otr Aagtek Laurus Zeeveld j.m. van Serooskk en Jacomijntje Maaljers j.d. van Aaagtekk. Tr Aagtekk 17 mei 1750

7 nov 1750 Otr Aagtek Jan Faassen j.m. van Axel, won Aagtek met Adriana Kolfers j.d. van Domburg. Tr Aagtek 22 nov 1750

7 nov 1750 Otr Aagtek Laurens Leinszen, wednr van Neeltje Koppoolszen, won onder Grijpsk, met Maatje Piet. Maaljers, wed van Xander Jonaszen, won Aagtek