Aanbidden

Uit Christipedia

Aanbidden is iemand erkennen of eren om zijn grootheid (grote liefde, grote macht, etc.) en/of verhevenheid, waarbij de aanbidder een houding van onderdanigheid of onderworpenheid aanneemt en mogelijk werkelijk ontzag en / of bewondering heeft voor de Aangebedene.

Aanbidding komt alleen God toe. Hij zoekt aanbidders die Hem aanbidden in geest en in waarheid.

Johannes 4:23 maar de ure komt en is nu, dat de waarachtige aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en in waarheid; want de Vader zoekt zulke aanbidders; Johannes 4:24 God is geest en wie Hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid. (TELOS)

Aanbidding wordt echter helaas ook aan schepselen bewezen. Aanbidding kan zelfs een beeld gelden, dat staat voor een verheven iets of iemand anders. Een voorbeeld is de toekomstige aanbidding van het Beeld van het Beest

Aanbidding richt zich op Iemand die aanwezig is. Aanbidden doe je voor het aangezicht van de Aangebedene. Men kan niet aanbidden als de Aangebedene afwezig is. Men kan bij persoon B roemen over persoon A, maar dan aanbidt men A niet. Aanbidden gebeurt in betrekking tot de aangebedene tot wie men zich richt.

Wat is het verschil met danken en prijzen? Men kan iemand prijzen die afwezig is, of zelfs overleden. Naast God mogen we ook mensen danken of prijzen. Iemand heeft eens gezegd:

Commentaar: Bij aanbidding heb je wel oog voor de gave, maar je bent vooral onder de indruk van de grootheid van de gever, waardoor de gave op de achtergrond komt. Bovendien, aanbidding is niet altijd naar aanleiding van een geschenk.

Wie God in Zijn volmaakte eigenschappen (ook maar enigszins) kent, weet dat Hij eindeloos aanbiddelijk is. Hij is immers:

  • zorgzaam; dit belijdt de Schrift door Hem met een herder te vergelijken, en door te beschrijven hoe nauwkeurig Hij voor Zijn kinderen zorgt (denk aan Psalm 37)
  • volmaakt wijs: Hij kiest altijd de juiste weg, neemt altijd de juiste beslissingen, geeft altijd de juiste raad – en komt zo tot Zijn doel; deze wijsheid uit zich inschepping, voorzienigheid en verlossing
  • rechtvaardig in al Zijn wegen
  • onveranderlijk in Zijn houding tegenover het kwade en tegenover het goede. Hij is ook onveranderlijk in Zijn plannen en in Zijn beloften – we kunnen dus ten volle op Hem aan.  Hij, de Algoede, wordt niet slechter, en Hij kan ook niet beter worden; Hij wordt niet sterker of zwakker. Als God zou veranderen, was er geen énkele zekerheid!
  • heilig
  • goed, Hij doet goed
  • genadig - daarom worden wij genodigd tot de troon der genade
  • alwetend - hoe vreesaanjagend deze eigenschap ook is voor goddelozen, ze is troostvol voor godzaligen
  • almachtig

Het volgende lied 'Vol ontzag' van Christian Verwoerd, gezongen met Erika de Width, is een lied van aanbidding:

Behold Our God

Who has held the oceans in his hands? Who has numbered every grain of sand? Kings and nations tremble at his voice. All creation rises to rejoice.

Refrein:
Behold our God seated on his throne. Come, let us adore him. Behold our king, nothing can compare. Come, let us adore him.

Who has given counsel to the lord? Who can question any of his words? Who can teach the one who knows all things? Who can fathom all his wondrous deeds?

Who has felt the nails upon his hands? Bearing all the guilt of sinful man. God eternal, humbled to the grave. Jesus, savior, risen now to reign.


Deel van het lied 'Behold our God'; muziek en tekst van Jonathan Baird, Meghan Baird, Ryan Baird en Stephen Altrogge © 2011 Sovereign Grace Worship/ASCAP.


Behold our God. Gezongen door het koor van Fountainview Academy (2023). Youtube.com: Fountainview Academy, 30 juni 2023. Duur: 4 min. 26 sec.

Meer informatie

Voor een verdere uitdieping van dit onderwerp, zie art. "Aanbidding"

H. Bouter, Aanbidding, aspecten van de christelijke eredienst. Gouda: Boeken om de Bijbel, 2009. Pagina's: 91. Download (pdf-document) op OudeSporen.nl. Ook verkrijgbaar op papier.