Abner

Uit Christipedia

Abner (= mijn vader is een licht) was een neef en legeraanvoerder van koning Saul van Israël. Hij werd verraderlijk gedood door Joab.

Zijn naam komt 63x voor in het Oude Testament en betekent "mijn vader is een licht"[1]. Het Strongnummer is 074.

Abner was de zoon van Ner.

Ner
 
 
 
 
Abner

Na Sauls dood bleef hij evenzeer aan zijn zoon Isboseth getrouw. Abners poging, om ook Juda aan Isboseth te onderwerpen, mislukte geheel; evenmin slaagde hij later. Hij doodde Asahel, een broer van Joab, die hem achtervolgde.

Abner verliet uiteindelijk het huis van Saul en koos de zijde van David. Doch toen hij gereed was de elf stammen onder Davids bewind te brengen, werd hij door Joab verraderlijk gedood, omdat deze de dood van zijn broer Asahel wilde wreken (2 Sam. 2: 18-23; 3:17). David veroordeelde de moord op Abner en weeklaagde over hem, die hij 'een vorst, ja, een grote in Israël' noemde (2 Sam. 3:38)

Bron

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'Abner' is op 3 jan. 2017 verwerkt.

Voetnoot

  1. Hebreeuws-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.