Antipas

Uit Christipedia

Antipas was een trouwe bloedgetuige van Christus, die in de Klein-Aziatische stad Pergamus, waar de satan woonde en zijn troon was, werd vermoord. Zijn naam wordt genoemd in de zendbrief aan de christelijke gemeente aldaar. De Heer noemt hem ‘mijn trouwe getuige’.

Antipas levend geroosterd in een bronzen stier. De afbeelding is een ets door Jan Luyken (1649-1712). Het onderschrift is een fout.

Opb 2:12  En schrijf aan de engel van de gemeente in Pergamus: Dit zegt Hij die het scherpe, tweesnijdende zwaard heeft: Opb 2:13 Ik weet waar u woont, daar waar de troon van de satan is; en u houdt vast aan mijn naam en het geloof in Mij hebt u niet verloochend, zelfs niet in de dagen waarin Antipas mijn trouwe getuige was, die gedood werd bij u waar de satan woont. (TELOS)

Naam. De naam Antipas komt in de Bijbel op één plaats voor (Opb. 2:13) en betekent, indien een verkorting van ‘antipater’: ‘tegen vader’ of ‘in plaats van vader’ of, indien geen verkorting: ‘tegen alles’ (Gr. πας, pas = alles).

Dood. In Pergamus waren meerdere afgodstempels, onder andere van de Griekse oppergod Zeus.

Volgens overleveringen binnen de Oosterse kerk zou Antipas op hoge leeftijd gestorven zijn als martelaar onder keizer Domitianus en daarbij levend zijn geroosterd opgesloten in een koperen stier[1].

Volgens de overlevering werd Antipas op het Zeusaltaar in een bronzen stier (het symbool van Zeus) geworpen, die enorm verhit werd, waardoor hij levend verbrandde[2]. Volgens de Christelijke Encyclopedie (1959)[3] echter moet hij toen verbrand zijn in een aarden oven.

Voetnoot

  1. De messingen of Siciliaanse stier was een executiemiddel in het Oude Griekenland. Het was een beeld van een stier gemaakt van messing. In de stier zat een deur, waardoor de ter dood veroordeelde naar binnen werd geduwd en opgesloten. Daarna ontstak men een vuur onder de stier, waardoor het messing gloeiend heet werd en de veroordeelde langzaam geroosterd. De methode was 'heel gewoon' in het oude Griekenland en werd ook wel toegepast in het Romeinse rijk. De Romeinen pasten de stier o.a. toe op christenen. Bron: Messingen stier, Wikipedia.nl. Hieraan is enige tekst ontleend op 26 maart 2017.
  2. Antipas (heilige), Wikipedia.nl, geraadpleegd 26 maart 2017. Pergamus, Bijbelaantekeningen.nl, geraadpleegd 26 maart 2017.
  3. F.W. Grosheide, G.P. van Itterzon: Christelijke Encyclopedie (Kampen, J.H. Kok N.V, 1959) s.v. Antipas.