Ararat

Uit Christipedia

Ararat is de naam van een landstreek, van een berg en van een koninkrijk

Land van Ararat

Van het land Ararat is sprake bij Jesaja en Jeremia.

Bergen van Ararat

Op de bergen van Ararat bleef de ark van Noach rusten, toen de wateren van de zondvloed zakten.

Ge 8:4  En de ark rustte in de zevende maand, op den zeventienden dag der maand, op de bergen van Ararat.  Ge 8:5  En de wateren waren gaande, en afnemende tot de tiende maand; in de tiende [maand], op den eersten der maand, werden de toppen der bergen gezien. (SV)

Op welke berg in het land Ararat de ark kwam te rusten, is onbekend.

Berg Ararat

De huidige berg Ararat ligt in het oosten van Turkije, dicht bij de grens met Nachitsjevan (Azerbeidzjan), Armenië en Iran.

Ligging van de berg Ararat

Namen. De berg Ararat is een vulkanische berg. De Turkse naam Ağrı is afgeleid van het Koerdische woord Agirî dat "vurig" betekent, verwijzend naar het vulkanisme. Armeniërs noemen de hoogste top soms Masis (Մասիս). De een na hoogste top wordt Kleine Ararat of Mount Sis genoemd.

Hoogte. De berg Ararat is met 5.137 meter de hoogste en grootste berg van Turkije en het Armeens Hoogland. Naast de hoogste top van 5.137 meter heeft de berg ook een lagere top van 3.896 meter in het zuidoosten, die vanaf dezelfde basis omhoog rijst. De berg is op de toppen steeds met sneeuw is bedekt

De twee toppen van de Ararat gezien vanuit Armenië
Kleine en Grote Ararat


Koninkrijk van Ararat

Over het koninkrijk van Ararat in het land Ararat, zie Koninkrijk van Ararat.

Bronnen

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'Ararat' is op 14 april 2020 onder wijziging verwerkt.

Ararat (berg), nl.wikipedia.org. Enige tekst hiervan is onder wijziging verwerkt op 14 april 2014.