Archippus

Uit Christipedia

Archippus was een christen te Kolosse, die met Filemon in nauwe betrekking stond en door Paulus met ere vermeld wordt.

De Griekse naam is Αρχιππος, Archippos, (klemtoon op 'Ar'), en betekent "Meester van het paard". In het Nieuwe Testament wordt hij op twee plaatsen genoemd:

Flm 1:1 Paulus, een gevangene van Christus Jezus, en Timotheüs, de broeder, aan Filemon, de geliefde en onze medearbeider, Flm 1:2  aan Apfia, de zuster, en aan Archippus, onze medestrijder, en aan de gemeente in uw huis: (Telos)
Col 4:17  En zegt aan Archippus: Let erop, dat u de bediening die u in de Heer hebt ontvangen, ook vervult. (Telos)

Welke bediening Archippus had weten wij niet. Gissingen zijn: leraar[1], leider[2], diaken[2].

Bron

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'Rahab' is op ? feb. 2020 onder wijziging verwerkt. Tekst hiervan is onder wijziging verwerkt op 9 april 2019.

Voetnoten

  1. Grieks-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.
  2. 2,0 2,1 Griechisch-Deutsch Strongs Lexikon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.