Archippus

Uit Christipedia

Archippus was een christen te Kolosse, die met Filemon in nauwe betrekking stond en door Paulus met ere vermeld wordt.

De Griekse naam is Αρχιππος, Archippos, (klemtoon op 'Ar'), en betekent "Meester van het paard". In het Nieuwe Testament wordt hij op twee plaatsen genoemd. Om te beginnen in:

Flm 1:1 Paulus, een gevangene van Christus Jezus, en Timotheüs, de broeder, aan Filemon, de geliefde en onze medearbeider, Flm 1:2  aan Apfia, de zuster, en aan Archippus, onze medestrijder, en aan de gemeente in uw huis: (Telos)

Mogelijk was hij een zoon van Filémon en Apfia[1].

Col 4:17  En zegt aan Archippus: Let erop, dat u de bediening die u in de Heer hebt ontvangen, ook vervult. (Telos)

Welke bediening Archippus had weten wij niet. Gissingen zijn: leraar[2], leider[3], diaken[3].

Bron

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'Rahab' is op ? feb. 2020 onder wijziging verwerkt. Tekst hiervan is onder wijziging verwerkt op 9 april 2019.

Voetnoten

  1. R. de Jong, De brief van Paulus aan Filémon. Youtube.com: Ichthus-urk, 9 aug. 2020. Duur ca. 50 min. Preek van chr. geref. predikant R. de Jong over de brief aan Filémon.
  2. Grieks-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.
  3. 3,0 3,1 Griechisch-Deutsch Strongs Lexikon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.