Arnon

Uit Christipedia

Arnon is een beek (wadi) met beekdal in het mid-westen van Jordanië, die uitmondt in de Dode Zee. Vroeger vormde het de natuurlijke grens tussen Moab en de Amorieten; daarna was het de zuidgrens van de stam Ruben en de zuidelijkste grens van het Tienstammenrijk.

Nu 21:13  Vandaar braken zij op en sloegen hun kamp op aan deze kant van de Arnon, die in de woestijn [stroomt] en uit het gebied van de Amorieten komt, want de Arnon is de grens van Moab, tussen Moab en de Amorieten. (HSV)

Ligging.

Loop van de Arnon
Beek Arnon

Naam. De Hebreeuwse naam is ארנון, Arnown, of ארנן, Arnon. De klemtoon ligt op de eerste lettergreep Ar-. De plaatsnaam betekent "bruisende stroom"[1] of "snelle stroom"[2], en komt 25x voor in het Oude Testament. Het strongnummer is H769. De huidige naam is Wadi Mujib.

De Arnon was de zuidelijkste grens van het Noordrijk (tienstammenrijk) Israël.

Monding van de Arnon in de Dode Zee.

Voetnoten

  1. Hebreeuws-Nederlands Lexicon; op basis van Strong-coderingen. Onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia. Het is gebaseerd op het Engelstalige Online Bible Hebrew-Englisch Lexicon van Larry Pierce.
  2. Hebraisch-Deutsch Strong Lexikon, editie 2015. Onderdeel van de Online Bible (Importantia)