Baësa

Uit Christipedia
(Doorverwezen vanaf Basja)

Baësa, ook geschreven Basja, was een overweldiger van de troon van Israël, opvolger van Nadab. Hij regeerde gedurende 24 jaren, van 909 tot 886 vóór Chr[1] en werd opgevolgd door zijn zoon Ela.

Baësa was de zoon van Ahía, van het huis van Issaschar (1 Kon. 15:27, 33). Hij doodde koning Nadab te Gibbethon, in het derde jaar van Asa de koning van Juda (1 Kon. 15:28, 33). Vervolgens werd hij koning over Israël te Tirza. Hij regeerde 24 jaren.

1100 - 1000 v.C. < Israël 1000 - 900 v.C.[2] > 900 - 800 v.C.
BaësaNadabAsaAbiaJerobeam ISisakRehabeamSisakSalomoDavid
1000 - 900 v.C. < Israël 900 - 800 v.C.[3] > 800 - 750 v.C.
JoahazJoas (koning van Juda)JoëlAthaliaAhazia (koning van Juda)JehuHazaëlJoram (koning van Juda)ElisaJoram (koning van Israël)Ahazia (koning van Israël)BenhadadEliaJosafatAchabOmriZimriElaBenhadadBaësaAsa

Wellicht ten einde zijn heerschappij vast en duurzaam te maken, verdelgde hij geheel het geslacht van Jerobeam (1 Kon. 15:29), naar het woord van Jahweh door de dienst van de profeet Ahía.

Baësa deed wat kwaad was in de ogen van Jahweh en maakte zich schuldig aan afgoderij, door de kalverendienst, ingevoerd door Jerobeam, te doen voortduren. Onophoudelijk voerde hij met Juda oorlog (1 Kon. 15:32), ja, noopte koning Asa van Juda zelfs de Syriërs te hulp te roepen.

Campagne van Benhadad I tegen Baësa.

Bron

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'Baësa' is op 14 juli 2017 verwerkt.

Voetnoot

  1. Volgens Bijbels ontstaansmodel; tijdbalk Masoreten (Stichting De Oude Wereld, 2009). P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling (Haarlem: De erven F. Bohn, 1866) s.v. Baësa, dateert 953 tot 930 vóór Chr.
  2. De jaartallen zijn meerendeels ontleend aan Bijbels ontstaansmodel; tijdbalk Masoreten (Stichting De Oude Wereld, 2009).
  3. De jaartallen zijn meerendeels ontleend aan Bijbels ontstaansmodel; tijdbalk Masoreten (Stichting De Oude Wereld, 2009).