Ahia

Uit Christipedia

Ahía (= broeder van Jahweh), ook geschreven Achia, is een eigennaam van verschillende mannen in het Oude Testament.

De Hebreeuwse naam is אחיה, Achijah, of (verlengd) אחיהו, Achijahoe. De klemtoon ligt op de tweede lettergreep, Ahía, De betekenis is "broeder van Jhwh"[1]. Het Strongnummer is 0281. De naam komt 24x voor in het Oude Testament. De naam in het Engels is Ahijah.

De eigennaam verwijst naar:

1. Ahia, die misschien dezelfde is als Ahitub, een priester uit het geslacht van Ithamar.

Geslachtslijn
 
 
 
 
 
 
 
 
Aäron
 
Eliseba
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nadab
 
Abihu
 
Eleazar
 
Putiël
 
Ithamar
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pinehas
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abisua
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bukki
 
 
 
Eli
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uzzi
 
 
 
Pinehas
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zerahja
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merajoth
 
 
 
Ahitub/Ahia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amarja
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ahitub
 
 
 
Achimelech
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zadok
 
 
 
Abjathar
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ahimaaz
 
 
 
Abimelech

2. Ahia de Siloniet: een profeet uit Silo, die Op Gods bevel aan Jerobeam zijn troonsverheffing, en later zijn verwerping bekend moest maken, toen Jerobeams vrouw hem raadpleegde over de ziekte van haar zoon;

De profeet Ahia scheurt het kleed in tien stukken.

1Kon 11:29 Het gebeurde in die tijd, toen Jerobeam uit Jeruzalem vertrok, dat de profeet Ahia uit Silo hem onderweg aantrof. Deze had zich in een nieuw kleed gehuld en zij beiden waren alleen in het open veld. 1Kon 11:30 Toen pakte Ahia het nieuwe kleed dat hij aanhad, en scheurde het in twaalf stukken. (HSV)

1Kon 14:2 Toen zei Jerobeam tegen zijn vrouw: ... Ga dan naar Silo. Zie, daar is de profeet Ahia, die over mij gesproken heeft dat ik koning over dit volk zou worden. (HSV)

God zorgde ervoor dat Zijn woord, gesproken door de dienst van Ahia, vervuld zou worden. Dat bleek toen Rehabeam, de opvolger van zijn vader Salomo, niet naar het volk hoorde.

2Kr 10:15 Alzo hoorde de koning naar het volk niet; want deze omwending was van God, opdat de HEERE Zijn woord bevestigde, hetwelk Hij door den dienst van Ahia, den Siloniet, gesproken had tot Jerobeam, den zoon van Nebat. (SV)

Van Ahai's profetie heeft een geschrift bestaan, dat voor ons verloren is gegaan, maar dat nog bekend was aan de schrijver van 2 Kronieken.

2Kr 9:29 Het overige nu der geschiedenissen van Salomo, der eerste en der laatste, zijn die niet geschreven in de woorden van Nathan, den profeet, en in de profetie van Ahia, den Siloniet, en in de gezichten van Jedi, den ziener, aangaande Jerobeam, den zoon van Nebat? (SV)

3. nog verscheidene anderen, die overigens niet bekend zijn: een nakomeling van Juda en een van Benjamin, een der helden van David, een Leviet, tevens schatbewaarder van David, een van de schrijvers van Salomo, de vader van Baësa, en een volkshoofd, ten tijde van Nehemia.

Bronnen

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'Ahia of Achia' is op 26 jun. 2017 verwerkt.

Hebreeuws-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.

Voetnoot

  1. Hebreeuws-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.