Bezer

Uit Christipedia

Bezer was een stad in Kanaän en één van de zes vrijsteden voor de Israëlieten.

Naam. De plaatsnaam komt 4x voor in het Oude Testament. De betekenis van de naam is "goud metaal" of "ver fort"[1].

Ligging. De stad lag in de woestijn, in het effen of platte land in het grondgebied van Ruben aan de oostzijde van de Jordaan. Waarschijnlijk gelegen in de hoogvlakten van Moab tegenover Jericho.

Deut. 4:43 Bezer in de woestijn, in het effen land, voor de Rubenieten; en Ramoth in Gilead, voor de Gadieten; en Golan in Bazan, voor de Manassieten. (SV) 1 Kron. 6:78  En aan gene zijde van de Jordaan tegen Jericho, tegen het oosten aan de Jordaan, van den stam van Ruben: Bezer in de woestijn, en haar voorsteden, en Jahza en haar voorsteden, (SV)

Wellicht is de Moabitische stad Bozra uit Jeremia 48:24 dezelfde plaats.

Jer. 48:24 En over Kerioth, en over Bozra; ja, over alle steden van Moabs land, die verre en die nabij zijn. (SV)
Ligging van Bezer in Moab / Ruben

Bron

Hebreeuws-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.

Voetnoot

  1. Aldus het Hebreeuws-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.