Bijbel:1 Korinthiërs 3: versiegeschiedenis

Selectie voor verschillen: selecteer de te vergelijken versies en toets ENTER of de knop onderaan.
Verklaring afkortingen: (huidig) = verschil met huidige versie, (vorige) = verschil met voorgaande versie, k = kleine wijziging.

2 mei 2024

  • huidigvorige 20:202 mei 2024 20:20Kees Langeveld overleg bijdragen 4.145 bytes +4.145 Nieuwe pagina aangemaakt met '<section begin=1 /><sup>1</sup> En ik, broeders, kon tot u niet spreken als tot geestelijken, maar als tot vleselijken, als tot kleine kinderen in Christus. <section end=1 /><noinclude> </noinclude><section begin=2 /><sup>2</sup> Ik voedde u met melk, niet met vast voedsel, want dat kon u niet verdragen, ja, dat kunt u ook nu nog niet; <section end=2 /><noinclude> </noinclude><section begin=3 /><sup>3</sup> want u bent nog vleselijk. Want als er jaloersheid...'