Cataclysme

Uit Christipedia

Een cataclysme is in de geologie de naam van een plotselinge rampzalige vernietiging of verstoring op de aarde of op een hemellichaam.

Het woord komt het Latijnse cataclysmus, en dit uit het Oudgriekse κατακλυσμός, kataklusmós, van het werkwoord κατακλύζειν, kataklúzein = "overstromen", van κατά, katá = "omlaag" en κλύζειν, klúzein = "(weg)spoelen".

De Grieken gebruikten het woord κατακλυσμός (kataklusmós) voor de Zondvloed en soms ook voor andere rampen die zijn beschreven in de Bijbel, zoals de vernietiging van Sodom en Gomorra en de 10e plaag van Egypte.

Voorbeelden van een cataclysme in de aardgeschiedenis zijn:

  • de Zondvloed
  • de ondergang van de stad in de golf van Cambay voor de kust India.[1] Het schijnt een van de oudste steden ter wereld te zijn[2]. De ruïnes bevinden zich 131 meter onder het zeeoppervlak in de baai van hedendaagse Dwarka, een van de zeven oudste steden in India[3]. Er zijn menselijke skeletten gevonden die gedateerd worden op 9500 jaar oud. De betekenis van de vondst op de zeebodem is echter omstreden.
  • de ondergang van Atlit Yam, een dorp voor de kust van Kanaän, te hoogte van de Karmel, waarschijnlijk ten gevolge van een enorme vloedgolf (tsunami), die werd veroorzaakt door een vulkaanuitbarsting, volgens de gangbare koolstofdateringsmethode ca. 8500 jaar geleden.[1]
  • de ondergang van de Griekse stad Pavlopetri, die in de zee gezonken is. De stad zou meer 5000 jaar oud zijn.[4]
  • de vernietiging van Sodom en Gomorra
  • de vernietiging van Pompeï
  • de ondergang van de stad Port Royal (Jamaica), die in 1692 door een aardbeving in de zee zonk. Het was een van de grootste steden van America.[1]
  • de Toengoeska-explosie in 1908 in Siberië, mogelijk als gevolg van de ontploffing van een meteoriet (gezien als een 'vuurbal') op ca. 8 kilometer boven het aardoppervlak.
  • de aardbeving in de Indische Oceaan van 2004

Voorbeeld van een cataclysme op een hemellichaam is de inslag van de komeet Shoemaker-Levy 9 op de planeet Jupiter in 1994.

Toekomstige cataclysmen

Dergelijke rampen zullen ook in de toekomst plaatsgrijpen, en zeker tijdens de strafgerichten die God over het aardrijk brengt. In de tijd van de goddelijke gerichten zal de aarde worden getroffen door onder andere 'hagel en vuur vermengd met bloed' (Opb. 8:7), een 'grote berg brandend van vuur' (Opb. 8:8), een enorme aardbeving (Opb. 6:12), en vallende sterren (Opb. 6:13), in het bijzonder een grote vallende ster genaamd 'Alsem' (Opb. 8:11). De aarde zal bewogen worden van haar plaats (Jes. 13:13) en waggelen als een dronkaard (Jes. 24:20). De bergen en eilanden zullen van hun plaatsen gerukt worden (Opb. 6:14).

Jes 13:13  Daarom zal Ik den hemel beroeren, en de aarde zal bewogen worden van haar plaats, vanwege de verbolgenheid des HEEREN der heirscharen, en vanwege den dag Zijns hittigen toorns. (SV)

Jes 24:20 hevig waggelen zal de aarde, als een dronkaard. Zij zal heen en weer slingeren als een nachthutje, haar overtreding zal zwaar op haar drukken, zij zal neervallen en niet meer opstaan. (HSV)

Opb 6:13 en de sterren van de hemel vielen op de aarde, zoals een vijgeboom zijn onrijpe vijgen afwerpt als hij door een harde wind geschud wordt. Opb 6:14 En de hemel week terug als een boek dat wordt opgerold, en elke berg en elk eiland werden van hun plaatsen gerukt. (HSV)

Bron

Cataclysme (geologie), nl.wikipedia.org. Tekst hiervan is onder wijziging verwerkt op 3 maart 2020.

Voetnoot