Chaldea

Uit Christipedia

Chaldea was een landstreek in Lager Mesopotamië, het zuidelijk deel van Babylonië, grenzend aan de Perzische golf. De inwoners heetten Chaldeeën. Later werd Babylonië aangeduid door de naam Chaldea. In Chaldea lag Ur, de plaats van herkomst van Abraham en zijn vader Terah.

Ge 11:28 Haran stierf tijdens [het leven] van zijn vader Terah, in zijn geboorteland, in Ur van de Chaldeeën. (HSV)'

Wereldmachten in het Midden-Oosten in de 6e eeuw v. Chr.