Haran (plaats)

Uit Christipedia
(Doorverwezen vanaf Charan)

Haran of Charan is een oude stad in Mesopotamië waar Terach en zijn familie uit Ur der Chaldeeën heen trokken, en waar Abraham vertoefde, toen hij op weg was naar het land van Kanaän, tot de dood van zijn vader Terach. 

Ge 11:31 En Terah nam Abram, zijn zoon, en Lot, Harans zoon, zijns zoons zoon, en Sarai, zijn schoondochter, de huisvrouw van zijn zoon Abram, en zij togen met hen uit Ur der Chaldeën, om te gaan naar het land Kanaän; en zij kwamen tot Haran, en woonden aldaar. (SV)

Route van Abrahams migratie. Haran ligt bovenaan.

Naam. De naam Haran komt voor in Genesis 11:31, 32; 33:10, 29:4, Jes. 37:12; Eze. 27:23, enz. De plaatsnaam verschijnt in zijn Griekse vorm Charran in de Griekse brontekst van Handelingen 7:2, 4. 

De streek van Haran ligt tussen de rivier de Khabour en de Eufraat. 

De naam betekent 'weg' in het Accadisch, waarschijnlijk zo genoemd omdat de karavaanroutes van Syrië, Assyrië en Babylonië er samenkwamen. 

Nahor. Te Haran vestigde zich ook het nageslacht van Nahor, de broeder van Abraham, waarom de stad werd genoemd de stad van Nahor (Gen 24:10). 

Kathedraal. Haran was de zetel van een bisdom in de vierde eeuw, en er zijn nog ruïnes van een kathedraal.

Turkse stad. Haran is thans gelegen in het zuiden van Turkije (op ongeveer 36° 50' noorderbreedte, 39° oosterlengte) en heet Harran.

Meer informatie

Artikel Haran op Bijbelseplaatsen.nl 

Bron

In dit artikel is vertaalde tekst gebruikt uit A New and Concise Bible Dictionary (George Morris, 1899), s.v. Haran.