Clemens

Uit Christipedia

Clemens (= 'mild, zachtmoedig') was een medearbeider van de apostel Paulus en wellicht een lid van de gemeente te Filippi. Hij wordt alleen genoemd in Filipp. 4:3

Naam. De naam Clemens is van Latijnse oorsprong en betekent ‘mild, zachtmoedig, genadig’. In het Grieks Κλημης, Klemes, klemtoon op de Kle; de Griekse vorm van de Latijnse eigennaam Clemens. De naam komt op één plaats in het Nieuwe Testament voor: Filipp. 4:3. Zijn naam is in het Engels: Clement. Frans: Clément. Duits: Klemens.

In een brief aan de gelovigen in de Macedonische stad Filippi schrijft Paulus:
Flp 4:3 Ja, ik vraag ook u, trouwe metgezel, wees hun behulpzaam die met mij hebben gestreden in het evangelie, samen met Clemens en mijn overige medearbeiders, van wie de namen in het boek van het leven staan. (TELOS)
Volgens de overlevering (Origenes, Hiëronymus e.a.) is hij dezelfde persoon als Clemens die tegen het einde van de eerste eeuw opziener in Rome was, volgens Ireneüs van 92 – 101 n.C..