Crisis

Uit Christipedia

Een crisis is een gevaarlijke toestand[1]. Een economische crisis is een periode van slapte, werkloosheid en faillissementen.

Cirkels aan de Rijnoever van de Duitse plaats Düsseldorf in juni 2020, tijdens de coronacrisis. De cirkel moeten de mensen stimuleren om afstand te houden en zodoende besmetting te voorkomen.

Volgens Jeff Kinley[2], die een crisis met haar nasleep vergelijkt met een aardbeving die gevolgd wordt door naschokken, verloopt een crisis volgens een bepaald patroon: crisis ontstaat » paniek, sociale onrust, chaos » overheid grijpt in » betrekkelijke maatschappelijke kalmte » controle en beheersing door de overheid. Latere maatregelen van de overheid na de betrekkelijke kalmte kunnen maatschappelijke onrust wekken.

De tegenstander (Satan) zal een crisis willen gebruiken voor zijn doeleinden. Zijn doen en laten valt echter onder Gods bestuur en regie.

Christelijke houding

In een tijd van crisis moet een christen vaststaan op de Rots (= Christus Jezus), op Gods goedheid en regie vertrouwen, bezonnen zijn en nuchter tot gebeden.

Mt 7:24  Ieder dan die deze mijn woorden hoort en ze doet, zal vergeleken worden met een wijs man, die zijn huis op de rots heeft gebouwd; Mt 7:25  en de slagregen viel en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en beukten tegen dat huis; en het viel niet, want het was op de rots gegrondvest. Mt 7:26  En ieder die deze mijn woorden hoort en ze niet doet, zal vergeleken worden met een dwaas man, die zijn huis op het zand heeft gebouwd; Mt 7:27  en de slagregen viel en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en sloegen tegen dat huis; en het viel, en zijn val was groot. (Telos)

1Pe 4:7  Het einde van alles nu is nabij, weest dus bezonnen en nuchter tot gebeden. (Telos)

Toekomst

Wanneer het Lam de zegels van de boekrol opent, breken er zware crisissen uit. In deze zware periode zal het Beest opgang maken en enorm populair worden, zoals vroeger de dictator Hitler in de crisisjaren van zijn tijd. De ware en langdurige kalmte treedt in wanneer de Heer Jezus verschijnt om zijn Vrederijk te vestigen.

Zie ook

Coronacrisis | Economische crisis

Meer informatie

Jeff Kinley, Aftershocks: Christians Entering a New Era of Global Crisis. Harvest Prophecy, 2021. Pagina's: 208.

Voetnoten

  1. VanDale.nl s.v. Crisis
  2. Jeff Kinley: The Aftershocks of Global Crisis, Youtube.com: Prophecy Watchers, 7 juni 2021. Duur: 28 min. 31 sec.