Crispus

Uit Christipedia

Crispus (= Krulkop") was een overste van de synagoge te Korinthe, die door Paulus met zijn huis tot Christus gebracht en door de apostel gedoopt werd tijdens diens tweede zendingsreis.

De Griekse naam in het Nieuwe Testament is Κρισπος, Krispos (klemtoon op de eerste lettergreep). De naam komt van de Latijnse eigennaam Crispus en betekent "gekruld"[1]. of "krulkop"[2]. De naam komt 2x voor in het Nieuwe Testament. Het Strongnummer is 2921.

Crispus geloofde in de Heer met heel zijn huis (vrouw en kinderen).

Hnd 18:8 Crispus nu, de overste van de synagoge, geloofde in de Heer met heel zijn huis; en velen van de Korinthiërs die hem hoorden, geloofden en werden gedoopt. (TELOS)

1Co 1:14 Ik dank God, dat ik niemand van u gedoopt heb dan Crispus en Gajus, (TELOS)

Bron

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'Crispus' is op 5 mei 2018 verwerkt.

Grieks-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.

Voetnoten

  1. Grieks-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.
  2. Griechisch-Deutsch Strongs Lexikon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.