Dag van het Land (Palestijns)

Uit Christipedia

De Dag van het Land (Arab. Yom al-Ard, Hebr. Yom HaAdama, Eng. Land Day) is een jaarlijkse herdenkingsdag op 30 maart, ter herinnering aan de dag van 30 maart 1978, toen zes Israëlische Arabieren werden doodgeschoten bij protesten tegen aangekondigde landonteigeningen door de overheid van Israël. De herdenkingsdag is tevens een uiting van protest tegen het in de ogen van Palestijnen discriminerende grondbeleid van Israël.

In 1976 zou land onteigend worden rondom de dorpen Sakhnin, Arrabe, Deir Hanna in Galilea. Op 11 maart van dat jaar maakte de Israëlische overheid bekend dat ongeveer 21 km2 land in Galilea onteigend zou worden ten behoeve van veiligheid en nederzettingen. Er zouden nieuwe Joodse dorpen gebouwd worden en bestaande dorpen, zoals Karmiel, zouden worden uitgebreid. Van de te onteigenen grond was 31 procent eigendom van Arabieren. Een deel van de grond zou worden gebruikt voor de uitbreiding van het Arabische dorp Majar bij Akko en voor de oprichting van publieke gebouwen in Arabische dorpen.

De destijds belangrijkste Arabische politieke partij, de communistische Rakah (De Nieuwe Communisten Lijst) riep een algemene staking voor 30 maart uit. In de voorafgaande nacht braken rellen uit, waarin soldaten en politie werden aangevallen met stenen en vuurbommen. De ongeregeldheden gingen op de dag van de staking door. De protesten breidden zich uit naar de Negev, de Westoever, de Gazastrook en Palestijnse vluchtelingenkampen in Libanon. Zes Israëlische arabieren werden bij de botsing met veiligheidstroepen doodgeschoten. Het was de eerste keer dat Arabische burgers van Israël op nationaal niveau gewelddadig protest aanhieven. Sindsdien is 30 maart de Dag van het Land, die jaarlijks door Palestijnen over de hele wereld wordt gehouden.

De Dag van het Land is niet alleen een herdenking van de toenmalige onteigening en het massale verzet daartegen, maar ook een herdenking van de verdrijving van Palestijnen uit hun grondgebieden, en voorts een protest tegen voortgaande onteigeningen, tegen de Israëlische 'bezetting', tegen de Joodse staat, en een uiting van solidariteit met de Palestijnen. De Dag van het Land verloopt jaarlijks met onlusten.

Op 30 maart 2012 werd op de Landdag een 'Wereldwijde mars naar Jeruzalen' gehouden, een protestoptocht naar Israëls grenzen, gericht onder meer tegen de 'bezetting'en 'verjoodsing' van Jeruzalem. De Dag van het Land kreeg daardoor een internationaal karakter, met solidariteitsdemonstraties in naburige landen en elders in de wereld. Het organiserende Palestijnse comité wilde een vreedzame betoging en eenheid, geen geweld of verdeeldheid. Maar Iran, Israëls machtigste vijand, en buitenlandse activisten bereiden acties op de Landdag voor. In februari 2012 sprak de Iraanse geestelijke leider ayatollah Khamenei openlijk over de Iraanse betrokkenheid bij de mars en de noodzaak van regionale coöperatie om een einde te maken aan de ‘zionistische bezetting van al-Koeds’ (Jeruzalem). Aan de Mars naar Jeruzalem deden activisten uit tientallen landen mee. Buurland Jordanië stond toe dat 1 miljoen marsdeelnemers naar de Jordaanvallei konden trekken. Voor de Landdag zelf waren ook protesten gepland aan de grens met Jordanie, Egypte en Libanon. Bij de ongeregeldheden op de Landdag 2012 viel één dode en raakten tientallen mensen gewond.

In 2018 luidde Landdag het begin van wekelijkse gewelddadige protesten langs de grens met Israël in: de Mars van de Terugkeer.

De strijd om het land is het belangrijkste onderdeel van het conflict tussen de Palestijnen en Israël.

Welk licht werpt de Heilige Schrift op het landgeschil? God heeft verklaard dat het Zijn land is, Hij heeft het eerste eigendomsrecht. Hij heeft het land aan de nakomelingen van Abraham belooft en hun tot erfdeel gegeven. Het genot van het land, de rust en de veiligheid zijn echter onder het oude verbond afhankelijk van de gehoorzaamheid van Israël aan hun God. Israël heeft helaas niet gekend wat tot zijn vrede dient en de Messias, Jezus van Nazareth, in onwetendheid verworpen.

God heeft de Israëlieten geboden om de vreemdelingen in het land rechtvaardig te behandelen. 

Le 19:33 Wanneer een vreemdeling bij u in uw land verblijft, mag u hem niet uitbuiten. Le 19:34 De vreemdeling die bij u verblijft, moet voor u zijn als een ingezetene onder u. U moet hem liefhebben als uzelf, want u bent [zelf] vreemdelingen geweest in het land Egypte. Ik ben de HEERE, uw God. (HSV)

De blijvende vrede, voor Jood en Arabier, zal pas komen door de Vredevorst, Jezus Christus. Zij die van Jezus Christus zijn hebben een beter (hemels) vaderland.

Meer informatie

'Land Day' op Wikipedia (Engels).

Bronnen

Geraadpleegd zijn onder meer:

'Land Day'op Wikipedia (Engels).

'Demythologizing Land Day', Jeruzalem Post, 1 april 2004.

'Beware Land Day', Jeruzalem Post, 27 maart 2012.

Jordan prepares for the march of 1million for Global March to Jerusalem, Palestine News Network, 27 maart 2012.