Edik

Uit Christipedia

Edik of eek is een verouderd woord voor azijn.

Edik (klemtoon op de eerste lettergreep) is door klantverschuiving ontstaan uit het Latijnse woord acetum (de c werd als k uitgesproken), dat 'azijn' betekent. Azijn is water met hoogstens tien procent azijnzuur. 'Wijnedik' (Num. 6:3, Statenvertaling) is azijn uit wijn. In de Statenvertaling komt het woord 'edik' 10x voor, 'wijnedik' 1x.

De nazireeër moest zich onthouden van "wijnedik en edik van sterke drank":

Nu 6:3  Van wijn en sterken drank zal hij zich afzonderen; wijnedik, en edik van sterken drank zal hij niet drinken, noch enige vochtigheid van druiven zal hij drinken, noch verse of gedroogde druiven eten. (SV)

In Ps. 69:21 profeteerde David van de Messias:

Ps 69:21 (69-22) Ja, zij hebben mij gal tot mijn spijs gegeven; en in mijn dorst hebben zij mij edik te drinken gegeven. (SV)

Hiermee voorzegde hij wat aan Christus, de zoon van David, zou gebeuren:

Lu 23:36 En ook de krijgsknechten, tot [Hem] komende, bespotten Hem, en brachten Hem edik; (SV)

Moderne vertalingen van het Nieuwe Testament hebben 'zure wijn', 'azijn' of 'edik'. 'Edik' heeft de Naardense bijbelvertaling in Matth. 27:48.

Mt 27:48 Meteen is een van hen toegesneld, heeft een spons genomen, gevuld met edik, die op een rietstaf gezet en hem te drinken gegeven. (NaB)

Mt 27:48 En aanstonds ging een van hen een spons halen, doopte die in azijn, stak ze op een rietstok en gaf hem te drinken; (Leidse vertaling)

Mt 27:48 En meteen snelde een van hen toe, nam een spons, doordrenkte die met zure wijn, stak hem op een rietstok en hij gaf Hem te drinken. (HSV)

Mt 27:48 En terstond liep een van hen snel toe en nam een spons, vulde die met zure wijn, stak ze op een rietstok en gaf Hem te drinken. (Telos)

Bron

Van Dale's Groot woordenboek der Nederlandse taal (13e uitgave), digitale versie 1.0 Plus, jaar 2000.