Eerste brief van Petrus/Onderwerpen: versiegeschiedenis

Selectie voor verschillen: selecteer de te vergelijken versies en toets ENTER of de knop onderaan.
Verklaring afkortingen: (huidig) = verschil met huidige versie, (vorige) = verschil met voorgaande versie, k = kleine wijziging.

9 nov 2022

11 dec 2021

  • huidigvorige 13:1711 dec 2021 13:17Kees Langeveld overleg bijdragen 1.257 bytes +1.257 Nieuwe pagina aangemaakt met '{{Onderwerpen}} == Geroepen == In de brief komt 5x het woord 'geroepen' voor. ''1Pe 1:15  maar wordt, zoals Hij die u geroepen heeft heilig is, ook zelf heilig in al uw wandel;'' (Telos) ''1Pe 2:9  U echter bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilige natie, een volk tot een eigendom, opdat u de deugden verkondigt van Hem die u uit de duisternis heeft geroepen tot zijn wonderbaar licht,'' (Telos) ''1Pe 2:21  Want hiertoe bent...' Label: Visuele tekstverwerker