Esther (Grieks)

Uit Christipedia

Esther (Grieks) of Toevoegingen aan Esther is de vertaling van het boek Esther in het Grieks als onderdeel van de Septuaginta. Dit geschrift kent zes extra passages ten opzichte van de Hebreeuwse versie. Deze versie van Esther wordt tot de Deuterocanonieke boeken gerekend. In de oorspronkelijke tekst wordt God niet genoemd, mogelijk is dit geschrift geschreven om dat gebrek op te heffen.

Inhoud

Een korte samenvatting van De Toevoegingen:

  • A (voor 1:1): Mordechai droomt over twee draken die met elkaar in gevecht zijn; en over Gods volk dat in verdrukking raakt, maar dat Hem weer gaat aanbidden en ze worden gered.
  • B (Tussen 3:13 en 14): Afschrift van het bevel om de Joden om te brengen.
  • C (Tussen 4:17 en D): Gebeden van Mordechai en Esther om redding van God.
  • D (Tussen C en 5:3): Esthers bezoek aan de koning.
  • E (Tussen 8:12 en 13): Afschrift van het bevel om de Joden te beschermen.
  • F (Na 10:3): Uitleg van de droom van Mordechai.

Meer weten