Euodia

Uit Christipedia

Euódia was een christin te Filippi, die door de apostel Paulus in zijn brief aan de gemeente aldaar tot eensgezindheid met Syntyché vermaand werd.

Flp 4:2 Euodia vermaan ik en Syntyche vermaan ik eensgezind te zijn in de Heer. Flp 4:3 Ja, ik vraag ook u, trouwe metgezel, wees hun behulpzaam die met mij hebben gestreden in het evangelie, samen met Clemens en mijn overige medearbeiders, van wie de namen in het boek van het leven staan. (TELOS)

Naam. De naam Euódia wordt uitgesproken met de klemtoon op de 'o'. wordt De Griekse eigennaam Ευοδια, Euodia, betekent ‘goede reis’[1], ‘goede reuk’[2] of ‘geurig’[3]. Euodia wordt alleen genoemd in Flp. 4:2. In het Engels is de naam Euodias of Eudodia.

De brief is aan de verzamelde gemeente te Filippi voorgelezen. Paulus vermaant, als was hij tegenwoordig en kon hij elk in het bijzonder aanspreken, Euodia en de hij vermaant eveneens in het bijzonder Syntyché, dat zij beiden in hetgeen zij voor het rijk van God doen, eensgezind zijn in de Heer Jezus en zo ophouden met elkaar in twist te leven.

De ‘trouwe metgezel’ in vers 3 is wellicht Epafroditus, die met de door Paulus en Timotheüs geschreven brief naar Filippi terugkeerde. Uit dit vers blijkt ook dat de beide genoemde zusters met Paulus en anderen in de verbreiding van het evangelie hebben gearbeid.

Bronnen

Karl August Dächsel; F P L C van Lingen; H van Griethuijsen, Antz. et al, Bijbel, of De geheele Heilige Schrift, bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament (volgens de Staten-overzetting) : met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen van de beroemdste godgeleerden uit alle tijden (Kampen: Bos, 1893-1901), commentaar op Flp. 4:2. Tekst hiervan is op 2 maart 2015 verwerkt.

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'Euodia' is op 2 maart 2015 verwerkt.

Voetnoten

  1. J. van der Graaf (red.), Tekst voor tekst (Boekencentrum, 1987)
  2. Karl August Dächsel; F P L C van Lingen; H van Griethuijsen, Antz. et al, Bijbel, of De geheele Heilige Schrift, bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament (volgens de Staten-overzetting) (Kampen: Bos, 1893-1901), commentaar op Flp 4:2.
  3. Grieks-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.