Filadelfia

Uit Christipedia

Filadelfia (= broederliefde) ook geschreven Philadelphia, was een Klein-Aziatische stad van Lydië. De apostel Johannes schreef in opdracht van de Heer Jezus een brief aan de christelijke gemeente daar.

Ligging van Filadelfia (Eng. Philadelphia)

Ligging. De stad lag in het oosten van de toenmalige landstreek Lydië (Lydia), thans in het westen van het huidige Turkije, 118 km oostelijk van Smyrna, nabij de oostelijke voet van de berg Tmolus.

Naam. De naam Filadelfia (klemtoon op 'del') komt van het Griekse φιλαδελφεια, Philadelpheia, en betekent "broederliefde" of "broederlijke liefde". En φιλαδελφεια komt van  φιλαδελφος = "broeder liefhebbend". Het strongnummer van φιλαδελφεια, Philadelpheia, is 5359. Het woord komt 2x voor in het Nieuwe Testament, in het boek Openbaring, uit de mond van de Heer Jezus.

Geschiedenis. Filadelfia was gesticht in 189 v.C. door koning Eumenes II van Pergamon (regeerde 197–160 v.C.). Zijn broer en opvolger Attalus II had hem lief. Vanwege de liefde van zijn broer noemde Eumenes de stad "broederliefde", Philadelpheia. Attalus II regeerde van 159 v.C. tot aan zijn dood in 138 v.C. Hij kreeg de bijnaam "Philadelphos" = "die zijn broeder liefheeft"; in het Latijn: Attalus II Philadelphus.

Na de dood van zijn opvolger Attalus III Philometor (Philometer = "die van zijn moeder houdt") in 133 v.Chr., kwam het rijk van Pergamon en daarmee ook Filadelfia bij testamentaire beschikking onder het gezag van de Romeinen. Deze maakten van het rijk van Pergamus de provincie Asia.

De stad is in de oudheid herhaaldelijk geteisterd door aardbevingen en daarna weer opgebouwd. Dat gebeurde bijvoorbeeld ten tijde van de Romeinse keizer Tiberius (14-37 n.C.).

Brief aan Filadelfia. De brief van de apostel Johannes aan de gelovigen in Filadelfia is één van de zeven brieven aan gemeenten in Klein-Azië. De Heer Jezus was een Johannes, die als balling op Patmos verbleef, verschenen en dicteerde hem zeven brieven. In zes van de zeven brieven heeft de Heer iets aan te merken, behalve in de brief aan de gelovigen in Filadelfia; voor hen heeft Hij alleen waardering.

Latere geschiedenis. In 1390 kwam de stad, als laatste stad van Klein-Azië, in de macht van de Turken, nadat zij acht jaren lang tegen de Turkse overmacht gestreden had. De stad heet thans Alaşehir.

Bron

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'Philadelphia' is op 10 april 2017 verwerkt.