Gebruiker:Kees Langeveld/Sjabloon/Bijbelcitaat

Uit Christipedia

Tekst voor

Daniël 2: 1 In het tweede jaar nu van het koninkrijk van Nebukadnezar, droomde Nebukadnezar dromen; daarvan werd zijn geest verslagen, en zijn slaap werd in hem gebroken. (...) 3  En de koning zeide tot hen: Ik heb een droom gedroomd; en mijn geest is ontsteld om dien droom te weten.

Tekst na