Gebruiker:Kees Langeveld/Sjabloon/Bijbelcitaat

Uit Christipedia

Gebruiker:Kees Langeveld/Sjabloon/BijbelversInvoeren

Gebruiker:Kees Langeveld/Sjabloon/BijbelversInvoeren

Bijbelcitaat sjabloon

Ezechiël 11: 1 Toen hief mij [de] Geest op, en bracht mij tot de Oostpoort van het huis des HEEREN, die ziet oostwaarts; en ziet, aan de deur der poort waren vijf en twintig mannen, en in het midden van hen zag ik Jaäzanja, de zoon van Azzur, en Pelatja, de zoon van Benaja, vorsten van het volk. (...) 3 Die zeggen: In de nabije tijd geen huizen bouwen; deze [stad] is de pot, en wij het vlees.

Test_Bijbelcitaat sjabloon

Tekst vóór

Ezechiël 11: Ezechiël 11 (...) Ezechiël 11

Tekst ná. Tweede keer aanhaling Ezech. 11: 1,3 lukt blijkbaar niet.

Ezechiël 21: 21 Want de koning van Babel zal aan de wegscheiding staan, aan de kop van de twee wegen, om waarzegging te gebruiken; hij zal pijlen schudden, hij zal de terafim vragen, hij zal de lever bezien.

Tekst vóór

Ezechiël 21: 19  U nu, mensenkind, teken voor uzelf twee wegen, waarlangs het zwaard van de koning van Babel komen kan; uit één land zullen zij beide uitgaan; en teken een wegwijzer, teken hem aan het begin van de weg naar de stad.

Tekst ná