Gebruiker:Kees Langeveld/Sjabloon/Bijbelvers

Uit Christipedia

Twee maal ingevoegd sjabloon Bijbelvers:

Kolossenzen 1: 1 Paulus, apostel van Christus Jezus door de wil van God, en Timotheüs, de broeder, 2 aan de heilige en trouwe broeders in Christus in Kolosse: genade zij u en vrede van God onze Vader.

Kolossenzen 1: 1 Paulus, apostel van Christus Jezus door de wil van God, en Timotheüs, de broeder, 2 aan de heilige en trouwe broeders in Christus in Kolosse: genade zij u en vrede van God onze Vader.