Getallen

Uit Christipedia
(Doorverwezen vanaf Getal)

Getallen hebben in de Bijbel soms een bijzondere betekenis. Het valt op dat de getallen drievierzeven en tien veel in de Bijbel voorkomen. De getallen vier en tien treden vooral bij de afmetingen van de tabernakel en de tempel op. Verder treedt het getal veertig naar voren.

Bijna alle volken kennen een getallensymboliek.

Meer informatie

Steve Cioccolanti, The Divine Code From 1 to 2020: Numbers, Their Meanings and Patterns. Uitgever: Creation House, 2011. Pagina's: 352.

Steve Cioccolanti, The Divine Code—A Prophetic Encyclopedia of Numbers, Volume I: 1 to 25. Uitgever: Discover Media, 2019. Pagina's: 350.

Steve Cioccolanti, The Divine Code—A Prophetic Encyclopedia of Numbers, Volume 2: 26 to 1000. Uitgever: Discover Media, 2019. Pagina's: 284.

Steve Cioccolanti: The Divine Code of the Bible. Youtube.com: Prophecy Watchers, 27 nov. 2019. Duur: 51 min. 12 sec. Gesprek met Steve Cioccolanti naar aanleiding van zijn getallenencyclopedie.

C.J. Lovik, The Living Word in 3d, Volume One, Genesis 1:1 the Mystery of the Aleph & Tav. Uitgever: Rock Island Books, 2015. Pagina's: 130.

Zie ook

Zeshonderdzesenzestig (666).