Harmagedon

Uit Christipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Harmagedon, ook Armageddon of Armagedon gespeld, is de plaats waar ‘de oorlog van de grote dag van God de Almachtige’ gevoerd zal worden (Opb. 16:14-16).

Het Hebreeuwse woord komt op slechts één plaats voor in de Bijbel (Opb. 16:16).

De Griekse grondtekst van het Nieuwe Testament heeft Αρμαγεδων, Armageddon. De Latijnse Vulgaatvertaling heeft Hermagedon. Engels: Armageddon, of Armagedon. Luther vertaalde Harmagedon. De oude Statenvertaling, de Herziene Statenvertaling en de Naardense vertaling hebben Armageddon.

Ar-Magedon betekent ‘stad van Megiddo’ (Ar = stad). Sommige vertalingen lezen de naam als Har-Magedon, d.w.z. de ‘heuvel van Megiddo’.

De betekenis is onzeker. Algemeen neemt men aan dat har betekent ‘berg’ (‘heuvel’) of ‘bergen’ (‘heuvels’) en dat Magedon verwijst naar Megiddo, de stad in de nabijheid waarvan grote veldslagen hebben plaatsgegrepen. Waarschijnlijk is de betekenis ‘bergen van Megiddo’[1]. Megiddo was een stad op een heuvel en de streek was deels bergachtig (zie kaart).

Ligging van Megiddo aan het dal van Megiddo en aan het gebergte.

Harmagedon is de plaats waar ‘de oorlog van de grote dag van God de Almachtige’ gevoerd zal worden (Opb. 16:14-16).

Megiddo ziet uit op de vlakte (of het dal) van Megiddo, ook genoemd de vlakte van Jizreël, die een oppervlakte van 32 x 23 km heeft. Hier werden in de geschiedenis van Israël twee grote overwinningen behaald en gebeurden twee grote rampen:

  1. De overwinning van Barak over de koningen van Kanaän (Richt. 5:19);
  2. De overwinning van Gideon over de Midianieten;
  3. De dood van Saul, die verslagen werd door de Filistijnen
  4. De dood van Josia, die verslagen werd door farao Necho.

Harmagedon is in Openbaring de plaats waar ‘de oorlog van de grote dag van God de Almachtige’ gevoerd za worden. Deze oorlog brengt een verschrikkelijk strafgericht over de aldaar verzamelde ‘koningen van het hele aardrijk’, wellicht een internationale troepenmacht.

Opb 16:12  En de zesde goot zijn schaal uit op de grote rivier de Eufraat, en zijn water droogde op, opdat de weg van de koningen die van de zonsopgang komen, bereid zou worden. Opb 16:13 En ik zag uit de mond van de draak en uit de mond van het beest en uit de mond van de valse profeet drie onreine geesten komen als kikkers; Opb 16:14 want het zijn geesten van demonen die tekenen doen en die uitgaan naar de koningen van het hele aardrijk, om hen te verzamelen tot de oorlog van de grote dag van God de Almachtige. Opb 16:15 Zie, Ik kom als een dief. Gelukkig hij die waakt en zijn kleren bewaart, opdat hij niet naakt wandelt en men zijn schaamte niet ziet. Opb 16:16 En Hij verzamelde hen op de plaats die in het Hebreeuws Harmagedon heet. (TELOS)

Tot de verzamelde koningen behoren ook de tien koningen van het koninkrijk van het Beest en het Beest zelf.

Opb 17:12 En de tien horens die u hebt gezien, zijn tien koningen, die nog geen koninkrijk ontvangen hebben, maar een uur gezag als koningen ontvangen met het beest. Opb 17:13 Dezen hebben enerlei bedoeling en geven hun macht en gezag aan het beest. Opb 17:14  Dezen zullen oorlog voeren tegen het Lam, en het Lam zal hen overwinnen-want Hij is Heer van de heren en Koning van de koningen-en zij die met Hem zijn, geroepenen en uitverkorenen en getrouwen. (…) Opb 19:19 En ik zag het beest en de koningen van de aarde en hun legers verzameld om oorlog te voeren tegen Hem die op het paard zat en tegen zijn leger. (TELOS)

De oorlog wordt een slachting. De tegenstanders van God en Zijn Christus worden gedood door het woord van de Heer dat als een zwaard slaat.

Opb 19:20 En het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet die de tekenen in diens tegenwoordigheid had gedaan, waardoor hij hen misleidde die het merkteken van het beest ontvingen en die zijn beeld aanbaden. Levend werden deze twee geworpen in de poel van vuur die van zwavel brandt. Opb 19:21 En de overigen werden gedood met het zwaard dat kwam uit de mond van Hem die op het paard zat, en alle vogels werden verzadigd van hun vlees. (TELOS)

Bronnen

Grieks-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.

Voetnoot

  1. Aldus Bromiley, Geoffrey W., The International Standard Bible Encyclopedia, Revised (Wm. B. Eerdmans, 1988, 2002) s.v. Armageddon.