Harmagedon

Uit Christipedia

Harmagedon, ook Armageddon of Armagedon gespeld, is de plaats in het noorden van Israël waar "de koningen van het hele aardrijk" verzameld zullen worden voor "de oorlog van de grote dag van God de Almachtige" (Opb. 16:14-16).

Naam

Het woord stamt uit het Hebreeuws en komt op één plaats voor in de Bijbel (Opb. 16:16). De Griekse grondtekst van het Nieuwe Testament heeft Αρμαγεδων, Armagedoon. De Latijnse Vulgaatvertaling heeft Hermagedon. In het Engels: Armageddon, of Armagedon. Luther vertaalde Harmagedon. De oude Statenvertaling, de Herziene Statenvertaling en de Naardense vertaling hebben Armageddon.

Ar-Magedon (dus zonder 'h') betekent ‘stad van Megiddo’ (Ar = stad). Sommige vertalingen lezen de naam als Har-Magedon, d.w.z. de ‘heuvel van Megiddo’. Algemeen neemt men aan dat har betekent ‘berg’ (‘heuvel’) of ‘bergen’ (‘heuvels’) en dat Magedon verwijst naar Megiddo, de stad in de nabijheid waarvan grote veldslagen hebben plaatsgegrepen. Waarschijnlijk is de betekenis ‘bergen van Megiddo’[1]. Megiddo was een stad op een heuvel en de streek was deels bergachtig (zie kaart).

In de omgangstaal heeft 'Armagedon' twee betekenissen, volgens het woordenboek van Van Dale[2]: 1. (eigenlijk) de plaats waar demonen in de strijd tegen God zich verzamelen (Openb. 16:16). 2. (vandaar, figuurlijk) reuzenstrijd, wereldbrand. De eerste betekenis die het bekende Nederlandse woordenboek noemt is dubieus: het zijn niet demonen die "zich verzamelen", maar, volgens de vermelde Schriftplaats, "de koningen van het hele aardrijk" die er, onder invloed van demonische tekenen, verzameld worden.

Ligging

Megiddo ziet uit op de vlakte (of het dal) van Megiddo, ook genoemd de vlakte van Jizreël, die een oppervlakte van 32 x 23 km heeft.

Ligging van Megiddo aan het dal van Megiddo en aan het gebergte.
Dal van Megiddo met op de achtergrond de landingsbanen (lichte strepen) van een militair vliegveld. Foto: 2016.

Historische gebeurtenissen

Hier werden in de geschiedenis van Israël twee grote overwinningen behaald en gebeurden twee grote rampen:

  1. De overwinning van Barak over de koningen van Kanaän (Richt. 5:19);
  2. De overwinning van Gideon over de Midianieten;
  3. De dood van Saul, die verslagen werd door de Filistijnen
  4. De dood van Josia, die verslagen werd door farao Necho.

Ook in de Eerste Wereldoorlog is er gevochten in de vallei van Megiddo. Op het schilderij vallen Indiase ruiters met hun lansen Turkse infanterie aan. Op de voorgrond liggen twee Turkse infanteristen op de grond terwijl ze worden doorboord door twee Indiase lansiers. Dit vond plaats te El Afuli op vrijdag 20 september 1918.

Toekomst

Harmagedon is de plaats waar eens legers uit de hele wereld verzameld zullen worden voor "de oorlog van de grote dag van God de Almachtige" (Opb. 16:14-16). Deze oorlog brengt een verschrikkelijk strafgericht over de aldaar verzamelde "koningen van het hele aardrijk", dus wellicht een internationale troepenmacht.

Opb 16:12  En de zesde goot zijn schaal uit op de grote rivier de Eufraat, en zijn water droogde op, opdat de weg van de koningen die van de zonsopgang komen, bereid zou worden. Opb 16:13 En ik zag uit de mond van de draak en uit de mond van het beest en uit de mond van de valse profeet drie onreine geesten komen als kikkers; Opb 16:14 want het zijn geesten van demonen die tekenen doen en die uitgaan naar de koningen van het hele aardrijk, om hen te verzamelen tot de oorlog van de grote dag van God de Almachtige. Opb 16:15 Zie, Ik kom als een dief. Gelukkig hij die waakt en zijn kleren bewaart, opdat hij niet naakt wandelt en men zijn schaamte niet ziet. Opb 16:16 En Hij verzamelde hen op de plaats die in het Hebreeuws Harmagedon heet. (TELOS)

Tot de verzamelde koningen behoren ook de tien koningen van het koninkrijk van het Beest en het Beest zelf.

Opb 17:12 En de tien horens die u hebt gezien, zijn tien koningen, die nog geen koninkrijk ontvangen hebben, maar een uur gezag als koningen ontvangen met het beest. Opb 17:13 Dezen hebben enerlei bedoeling en geven hun macht en gezag aan het beest. Opb 17:14  Dezen zullen oorlog voeren tegen het Lam, en het Lam zal hen overwinnen-want Hij is Heer van de heren en Koning van de koningen-en zij die met Hem zijn, geroepenen en uitverkorenen en getrouwen. (…) Opb 19:19 En ik zag het beest en de koningen van de aarde en hun legers verzameld om oorlog te voeren tegen Hem die op het paard zat en tegen zijn leger. (TELOS)

De oorlog wordt een slachting. De tegenstanders van God en Zijn Christus worden gedood door het woord van de Heer dat als een zwaard slaat.

Opb 19:20 En het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet die de tekenen in diens tegenwoordigheid had gedaan, waardoor hij hen misleidde die het merkteken van het beest ontvingen en die zijn beeld aanbaden. Levend werden deze twee geworpen in de poel van vuur die van zwavel brandt. Opb 19:21 En de overigen werden gedood met het zwaard dat kwam uit de mond van Hem die op het paard zat, en alle vogels werden verzadigd van hun vlees. (TELOS)

Meer informatie

EP 1 | The Ezekiel 38 War and the Battle of Armageddon | 5 Great Debates of Biblical Prophecy. Youtube.com: John Ankerberg Show, 28 okt. 2016. Duur: 28 min. 30 sec. Vraaggesprek van John Ankerberg met Mark Hitchcock en Ron Rhodes.

Zie ook

Bron

Grieks-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.

Voetnoten

  1. Aldus Bromiley, Geoffrey W., The International Standard Bible Encyclopedia, Revised (Wm. B. Eerdmans, 1988, 2002) s.v. Armageddon. 
  2. Van Dale's Groot woordenboek der Nederlandse taal (13e uitgave), digitale versie 1.0 Plus, jaar 2000.