Heilige der heiligen

Uit Christipedia
Het Heilige der heiligen of Allerheiligste was de tweede afdeling van de tabernakel en van het later tempelhuis te Jeruzalem (→ Tempel). De ruimte in de tabernakel bevond zich achter het tweede voorhangsel.
Heb 9:3 En achter het tweede voorhangsel was een tabernakel, het heilige der heiligen geheten, (Telos)

De schrijver van de Hebreeënbrief spreekt van "de tweede tabernakel" (Hebr. 9:3, 7), waarbij "de eerste tabernakel" (Hebr. 9:2) ziet op de het Heilige.

Afmeting. De ruimte van het Allerheiligste was 10 ellen (= ca. 5 meter) lang (diep), breed en hoog, dus een zuiver kubiek.

Voorwerpen. Hier stond, waarschijnlijk in het midden, de Ark van het verbond met de Cherubs. Volgens Hebr. 9:3 was er ook een gouden wierookvat.
Heb 9:3 En achter het tweede voorhangsel was een tabernakel, het heilige der heiligen geheten, Heb 9:4 die een gouden wierookvat bevatte en de ark van het verbond, rondom geheel met goud overdekt, waarin een gouden kruik was die het manna bevatte, en de staf van Aaron die gebloeid had, en de tafelen van het verbond; (Telos)
Gods woning. Het Heilige der Heiligen was de belangrijkste afdeling van de Woning, als de plaats waar God woonde.

Ontoegankelijk, donker. Omdat de zonde, waardoor de gemeenschap met God was verbroken, nog niet door de beloofde Messias was verzoend, woonde God daar afgezonderd, als ontoegankelijk voor het volk. Steeds bleef het er donker, want God hield de uitstraling van Zijn heerlijkheid terug. Die heerlijkheid zou pas doorbreken op de aarde in de nieuwe bedeling, met de komst van Hem, Die kon zeggen: “Die Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien”.

Ark van het verbond. In het Heilige der Heiligen stond, als gezegd, de Ark van het verbond. Op het deksel van deze heilige kist, dat jaarlijks met bloed ter verzoening van het volk werd besprenkeld, stonden aan de beide uiteinden tegenover elkaar twee gouden engelengestalten, of cherubs in gebogen houding, die met het deksel één geheel vormden. Zij vertegenwoordigden Gods heilige gerechtigheid, en hadden het aangezicht naar het deksel gekeerd, als om het geplengde bloed te zien, waarmee aan Gods recht werd voldaan. In de Ark lag de Wet of de getuigenis (Ex. 25:16), de grondwet voor het volk onder de Godsregering; hierom wordt de Tent der Samenkomst ook wel genoemd de Tent der Getuigenis.

Zie Ark van het Verbond voor het hoofdartikel over deze heilige kist. 
Dienst. Eenmaal in het jaar ging de hogepriester het Allerheiligste binnen om met bloed verzoening te doen voor zichzelf en voor de afdwalingen van het volk.
Heb 9:6 Waar deze dingen nu zo ingericht zijn, gaan de priesters wel steeds in de eerste tabernakel om de diensten te volbrengen, Heb 9:7 maar in de tweede alleen de hogepriester, eenmaal in het jaar, niet zonder bloed, dat hij offert voor zichzelf en voor de afdwalingen van het volk. (Telos)

Bron

Tekst is op 23 maart 2019 overgenomen uit Tabernakel over het Heilige der Heiligen