Hemelsblauw

Uit Christipedia
Hemelsblauw (Eng. sky-blue; Hebr. techelet) is een van de belangrijke kleuren in de Bijbel, naast purper (Hebr. argaman) en scharlaken (Hebr. shani). 
Ex 25:3 Dit nu is het hefoffer, hetwelk gij van hen nemen zult: goud, en zilver, en koper; Ex 25:4 Als ook hemelsblauw, en purper, en scharlaken, en fijn linnen, en geiten [haar]. (SV)
Fig. Hogepriester bezig met reukwerk op het reukofferaltaar in het Heilige. © Copyright V. Gilbert & Arlisle F. Beers, bron: www.VisualBibleAlive.com

De kleur kwam onder meer voor in de kleding van de hogepriester. In zijn prachtige verschijning overheerste de kleur hemelsblauw. 

Volgens de Talmoed werd de kleurstof verkregen uit de afscheiding van zeeslakken die in de Middellandse Zee voorkomen. 

Hoe de blauwe kleur techelet er in de Bijbelse tijd precies uitzag, is niet zeker en wellicht niet eens relevant: waarschijnlijk hemelsblauw, maar blauwpurper is ook mogelijk. Volgens de Joodse wetsgeleerde Maimonides lijkt techelet op de kleur van de hemel op een zonnige dag. Rashi, een bekende middeleeuwse Joodse bijbelcommentator, gaf twee verklaringen: groen, en het blauw van de avondhemel. Verreweg de meeste geleerden houden de bijbelse kleur techelet voor hemelsblauw.

In het moderne Hebreeuws is “techelet” het woord voor lichtblauw. De bijbelse kleur techelet verwijst in elk geval naar (het blauw van) de hemel, het is de kleur van de hemel.

Hierboven: de vlag van Israël in verschillende tinten blauw

De kleur van de beide strepen en van de Davidsster in de vlag van Israël moest volgens de voorlopige staatsraad van Israël “donker hemelsblauw” zijn (aldus Joseph Sprinzak, 28 okt. 1948). De beide blauwe strepen waren geïnspireerd door de (veelal) blauwe strepen op de gebedssjaal (talliet).

Bronnen

Dina Kraft, Rediscovered, Ancient Color Is Reclaiming Israeli Interest, nieuwsartikel op NYTimes.com, 27 februari 2011.