Hiernamaals

Uit Christipedia

Het hiernamaals is het leven na de lichamelijke dood[1]. Na de dood wacht een bewust voortbestaan. De gelovige in Christus komt in een paradijselijke tussentoestand die duurt tot de wederkomst van Christus. De goddeloze komt in een plaats van pijn en verblijft daar tot het laatste oordeel.  

Het woord hiernamaals heeft twee gebruiken en betekenissen[2]: (1) als zelfstandig naamwoord betekent het "wat na de dood komt". "In het hiernamaals" betekent: in het dodenrijk, in het paradijs of in de plaats van pijn. (2) als bijwoord van tijd betekent "na de dood, in de andere wereld", zoals in de uitdrukking "het leven hiernamaals"

Verschijningen. Enkele personen in het hiernamaals zijn verschenen aan mensen op aarde: Samuël, Mozes, Elia en, menigmaal, onze Heer en Heiland Jezus Christus.

Geloof aan hiernamaals. Hoeveel procent van de Nederlanders gelooft in een leven na de dood?

 • 1996: 45 %
 • 2006: 40 %
 • 2008: 36 % [3]
 • 2016: 46 % [4]
 • 2021: 56 % [4]

Van de katholieke Nederlanders zegt 46 procent te geloven in een leven na de dood, bij protestanten is dat 55 procent (anno 2008)[3].

"De overtuiging dat God naar mij omkijkt en er een leven is na dit leven, geeft mij een onbeschrijflijk ontspannen gevoel. (...) Onze dochter Julia is drie jaar geleden overleden, op haar 18de. (...) sinds Julia is overleden vind ik ouder worden niet erg en dat heeft te maken met mijn geloof. Elke dag brengt me dichter bij het weerzien met Julia." (Paul Blokhuis, staatssecretaris van het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 24 apr. 2021[5])

"Als ik in mezelf het verlangen tegenkom dat door niets in deze wereld gestild kan worden, dan is de logische verklaring daarvan dat ik uiteindelijk gemaakt ben voor een andere wereld. " (C.S. Lewis)

Contact zoeken met doden

Een kwart van de ondervraagden (jaar 2008) zegt de aanwezigheid van overleden dierbaren te ervaren. Bijna de helft praat hardop of in gedachten met een overledene.[3]

Bijbels gezien is het niet goed om contact te zoeken met overledenen. De kans is zeer groot dat we met boze geesten te maken krijgen die zich als overledenen voordoen.

Herkenning der overledenen

Kunnen wij elkaar herkennen in het hiernamaals? Op grond van de Bijbel alleen kunnen wij met recht antwoord: jazeker! Maar we zullen er wel anders uitzien. De Heer Jezus, de vader van een nieuw mensengeslacht, zag er na zijn opstanding anders uit. Hij had een verheerlijkt lichaam, maar zijn leerlingen herkenden Hem wel. De drie discipelen wisten dat Mozes en Elia met Jezus spraken op de berg van de verheerlijking. Maria Magdalena herkende Hem nadat Hij haar naam had genoemd. De Emmaüsgangers herkenden Hem toen Hij het brak. Ook onze gedaante verandert gedurende ons leven, maar meestal herkennen we elkaar wel.

1Co 13:12  Want wij kijken nu door een spiegel, wazig, maar dan van aangezicht tot aangezicht, nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen zoals ik ook gekend ben. (Telos)

Velen die een 'bijna-dood-ervaring' hebben meegemaakt getuigen dat hun overleden grootouder er jonger uitzag[6].

Meer weten

H.C. Voorhoeven Jzn, De toestand der zielen na den dood; een woord aan de Christenen in Nederland, met het oog op het Spiritisme. 's Gravenhage: H.C. Voorhoeve Jzn, 1885. Omvang: 24 blz.

Robert Ervin Hough, Verreweg het beste. De christen na het sterven. Uitgeverij Het Zoeklicht. Pagina's: 111. Over dood, herkenning in het hiernamaals, opstanding, hemel, beoordeling voor de rechterstoel van Christus.

Wat is het verschil tussen, Vaderhuis, Paradijs, Abrahams schoot? Youtube.com: Groeien in geloof, 8 mei 2021. Duur: 14 min. 58 sec. Dato Steenhuis verklaart de verschillende begrippen hemel, Vaderhuis, Paradijs, Derde Hemel, Abrahams schoot.

Zie ook

Voetnoten

 1. Vergelijk de definitie van Van Dale, https://www.vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/hiernamaals
 2. Van Dale's Groot woordenboek der Nederlandse taal (13e uitgave), digitale versie 1.0 Plus, jaar 2000.
 3. 3,0 3,1 3,2 Blijkens een onderzoek in opdracht van de KRO (2008).
 4. 4,0 4,1 Blijkens onderzoek door de stichting Landelijk Expertisecentrum Sterven. Zie Bijna 30 procent van de Nederlanders is zich meer bewust geworden van de eigen sterfelijkheid sinds corona. ND.nl, 21 mei 2021.
 5. Staatssecretaris Paul Blokhuis: ‘Met het overlijden van onze dochter is mijn grootste angst uitgekomen’, AD.nl, 24 apr. 2021.
 6. Prophecies Of The Next Rapture! Youtube.com: Prophecy in the News, 29 jan. 2020. Vanaf 9 min 34 sec.