Dodenrijk

Uit Christipedia

Het dodenrijk of rijk van de dood is de verzamel- en bewaarplaats van de doden. Na hun sterven komen mensen in het dodenrijk. Daar verblijven zij tot de opstanding.

Woorden. Het Griekse woord is hades, het Hebreeuwse equivalent is sjeool.

Plaatsaanduiding. Wordt de hemel aangeduid als een plaats die, ten opzichte van het aardoppervlak, boven is, het rijk van de dood wordt gezien als 'beneden'.
Jes 14:9  Het rijk van de dood beneden raakte om u in beroering, om [u] tegemoet te gaan, wanneer u zou komen. Het schudt ter wille van u de gestorvenen wakker, al de leiders van de aarde. Het laat van hun tronen opstaan al de koningen van de volken. (HSV)
Afdelingen. Het dodenrijk kent twee "afdelingen", kort aangeduid als ‘paradijs’ en ‘vlam’. De eerste afdeling, het paradijs, wordt ook genoemd (met het oog op de nakomelingen van Abraham) ‘de schoot van Abraham’. Daar komen de rechtvaardigen. Lazarus kwam na zijn overleden in de schoot van Abraham (Luc. 16:19-31). De tweede afdeling wordt ook genoemd ‘de plaats van de pijn’. Hierin komen de onrechtvaardigen na hun sterven. De rijke man kwam in deze plaats, waar hij pijn leed in een vlam. Het paradijs is het voorportaal van de heerlijkheid van het Vaderhuis.

Tussen beide afdeling van het dodenrijk is een grote kloof (Luc. 16:26). Niemand uit de ene afdeling kan overgaan naar de andere. 

Schema gemaakt door Marc Verhoeven.
Sommigen echter begrijpen het dodenrijk uitsluitend als een plaats waar de goddelozen onder de heerschappij van de dood voor het laatste oordeel worden bewaard. Zij zien het rijk als een 'schimmenrijk', waar de afgescheiden zielen schimachtige lichamen hebben[1].

Sommigen denken dat de afgescheiden, voormalige koningen der heidenen ook hun tronen in het dodenrijk, als vroeger in het leven, innemen[1], zie Jes. 14:9v.

Toekomst

Het dodenrijk (de hades) zal eens in de hel geworpen worden.
Opb 20:14  En de dood en de hades werden geworpen in de poel van vuur. Dit is de tweede dood: de poel van vuur. (Telos)

Zie ook

Hiernamaals

Voetnoot

  1. 1,0 1,1 Karl August Dächsel; F. P. L. C. van Lingen; H. van Griethuijsen, Antz. et al, Bijbel, of De geheele Heilige Schrift, bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament (volgens de Staten-overzetting) : met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen van de beroemdste godgeleerden uit alle tijden (Kampen: Bos, 1893-1901), commentaar op Jes. 14:9.