Hoba

Uit Christipedia

Hoba was een plaats in Syrië, ten noorden van Damascus. Toen Abram zijn neef Lot ging redden, achtervolgde hij diens ontvoerders tot in het noorden, tot Hoba toe.

Ge 14:15  Hij verdeelde zich ‘s nachts tegen hen [in groepen], hij en zijn manschappen, en versloeg hen; en hij achtervolgde hen tot aan Hoba, dat links van Damascus ligt. (HSV)

Naam. De Hebreeuwse naam is חובה, Chobah, en betekent "verberging"[1]. Ze wordt alleen in Genesis 14:15 genoemd.

Ligging. De plaats lag "aan de linkerhand van Damascus" (SV), dat is ten noorden van deze stad. Hoewel er voorstellen zijn gedaan voor de precieze ligging van Hoba, blijft de exacte locatie onbekend. De Genesis Apocriefen, gevonden in Qumran en gedateerd 3e-1e v.C., geven deze naam weer als Chelbon (Hebreeuws: חֶלְבּוֹן ), waardoor Hoba wordt vereenzelvigd met de stad Chelbon genoemd in Ezechiël 27:18.

Bron

Hobah, en.wikipedia.org. Tekst hiervan is vertaalt en onder wijziging verwerkt op 9 mei 2020.

Voetnoot

  1. Karl August Dächsel; F. P. L. C. van Lingen; H. van Griethuijsen, Antz. et al, Bijbel, of De geheele Heilige Schrift, bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament (volgens de Staten-overzetting) : met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen van de beroemdste godgeleerden uit alle tijden (Kampen: Bos, 1893-1901).