Honen

Uit Christipedia
Versie door Kees Langeveld (overleg | bijdragen) op 15 dec 2017 om 09:00
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)

Honen is op grievende wijze behandelen, beledigen en wel door vernedering en schande.

De Filistijnse reus Goliath hoonde het leger van Israël:

1Sa 17:25 De mannen van Israël zeiden: Hebt u die man wel gezien die gekomen is? Want hij is gekomen om Israël te honen. De koning zal de man die hem verslaat, grote rijkdom schenken, hij zal hem zijn dochter tot vrouw geven en het huis van zijn vader vrijstellen van lasten in Israël. 1Sa 17:26 Toen zei David tegen de mannen die bij hem stonden: Wat zal men de man doen die deze Filistijn verslaat en de smaad van Israël afwendt? Want wie is deze onbesneden Filistijn wel, dat hij de gelederen van de levende God durft te honen? (HSV)

Sanherib, de koning van Assyrië, hoonde de God van Israël. Door de profeet Jesaja liet God weten:

2Kon 19:22 Wie hebt u gehoond en gelasterd? Tegen Wie hebt u de stem verheven en uw ogen hoogmoedig opgeheven? Tegen de Heilige van Israël! 2Kon 19:23 Door uw gezanten hebt u de Heere gehoond en gezegd: Met mijn talrijke strijdwagens heb ík de hoge bergen bestegen, de flanken van de Libanon. Ik hak zijn hoge ceders, zijn uitgelezen cipressen om. Ik kom tot in zijn nachtkwartier, tot in zijn weelderig groeiend woud. (HSV)

Verwante begrippen

Honen, beledigen, krenken, kwetsen, verguizen, smalen en smaden betekenen alle iemand op grievende wijze behandelen.

Beledigen zegt dit in het algemeen, zonder dus nader aan te duiden, waarin de belediging bestaat. "De gezant werd op straat beledigd".

Bespotten wijst aan, dat de belediging met spottende woorden of gebaren geschiedt; men bespot dus iemand (of iets) door hem belachelijk te maken. "Iemands godsdienstige gebruiken bespotten". 

Bij honen wordt de belediging door vernedering en schande aangedaan. "Met honend gelach werd de spreker, die in zijn rede bleef steken, begroet."

Bij smaden denkt men meer aan verachting. "Uit de smadelijke uitroepen van liet volk kon de minister duidelijk merken, dat hij zijn aanzien verloren had."

Verguizen is de hoogste trap van smaden of hoonen. "Geen rechtgeaard vaderlander laat zijn geboortegrond verguizen".

Krenken duidt aan, dat men iemand grieft, door hem in zijn eer of rechten aan te tasten, terwijl kwetsen meer ziet op het beledigen van het gevoel. "Dat hij achteruitgezet werd, krenkte hem zóó, dat hij ontslag aanvroeg. Deze plaat kwetst den goeden smaak."

Smalen betekent: zich minachtend en geringschattend over iemand (of iets) uitlaten, door diens verdiensten of deugden met opzet te verkleinen; soms heeft het de bijgedachte, dat de werking uit nijd of afgunst geschiedt. "Hoezeer sommigen ook smaalden op het langzame voortrukken van ons leger, de uitkomst bewees, dat de aanvoerder daarmee goed had. gedaan."

Bron

Keur van Nederlandsche Synoniemen (1922) s.v. Beleedigen — bespotten — hoonen — krenken — kwetsen — verguizen — smalen — smaden. Zie https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=honen Tekst hiervan is verwerkt op 15 dec. 2017.