Horonaïm

Uit Christipedia

Horonaïm (="dubbelhol") of Choronaïm was een stad van Moab.

Mogelijke plaatsen waar Horonaïm gelegen was. De bovenste is van Bibel Mapper 5.0, de onderste is van Barry J. Beitzel, The Moody Bible Atlas of Bible Lands (Chicago: Moody Press, 1985)

Naam. De plaatsnaam Horonaïm of Choronaïm (NBG51-vertaling) (Eng. Horonaim, Fr. Choronaïm) betekent "Twee holen"[1], "Twee grotten" of "Dubbelhol"[2], "Twee spelonken"[3] van twee westsemitische woorden voor grot, hol of dal, of de naam is afgeleid van de god Horon[4]. De naam wordt 4x in de Bijbel genoemd, in de boeken van de profeten Jesaja en Jeremia.

Jes 15:5 - Mijn hart schreeuwt het uit om Moab - Zijn vluchtelingen zijn al bij Zoar, Eglath Selisia. Ja, de weg omhoog naar Luhith gaan zij op met geween. Ja, op de weg naar Horonaïm heffen zij een noodgeschrei aan. (HSV)

Jer 48:34 Vanwege het geschreeuw van Hesbon, [te horen] tot aan Eleale, tot aan Jahaz, laten zij hun stem klinken, van Zoar tot aan Horonaïm, Eglath Selisia. Want zelfs de wateren van Nimrim worden tot woestenijen. (HSV)

'Horoniet'. Misschien is Horonaïm de geboorteplaats van Sanballat 'de Horoniet', de tegenstander van Nehemia. Volgens een andere mening heet hij de Horoniet, omdat hij van Beth-Horon afkomstig was.

Horonan. Er is een grond om de stad te vereenzelvigen met de stad Horonan (Hebreeuws: חורננ‎), genoemd in de Stèle van Mesha (regels 31 and 32)[5].

Ligging. De ligging van de plaats is onzeker. Twee mogelijk plaatsen worden aangeduid op de kaart rechts.

Bron

Engelstalig artikel Horonaim op Wikipedia, geraadpleegd op 15 april 2016.

Voetnoten

  1. Hebreeuws-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.
  2. Hebraïsch-Deutsch Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia, heeft "Doppelhöhle".
  3. Karl August Dächsel; F. P. L. C. van Lingen; H. van Griethuijsen, Antz. et al, Bijbel, of De geheele Heilige Schrift, bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament (volgens de Staten-overzetting) : met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen van de beroemdste godgeleerden uit alle tijden (Kampen: Bos, 1893-1901), commentaar op Jes. 15:5.
  4. Aldus Van der Toorn, Karel; Becking, Bob; Willem van der Horst, Pieter (1999). "Horon". Dictionary of Deities and Demons in the Bible. Eerdmans. p. 425. ISBN 9780802824912. Hiernaar wordt verwezen door het Engelstalige artikel Horonaim op Wikipedia, geraadpleegd 15 april 2016.
  5. Hallo, William W; Younger, K. Lawson, eds. (2003). The Context of Scripture: Canonical compositions, monumental inscriptions and archival documents from the biblical world II. Brill. p. 138, note g.ISBN 1423714490. Hiernaar wordt verwezen door het Engelstalige artikel Horonaim op Wikipedia, geraadpleegd 15 april 2016.