Hosea 6

Uit Christipedia

Hosea 6 is een hoofdstuk van Hosea, een geschrift in de Bijbel, en telt 11 verzen.

Hoofdstukken van Hosea samengevat en/of becommentarieerd: · 3 · 6
Verzen van Hosea 6 becommentarieerd: · 2

2

2 Hij zal ons na twee dagen levend maken; op den derden dag zal Hij ons doen verrijzen, en wij zullen voor Zijn aangezicht leven. (SV) 

Ook onze Heer Jezus werd na twee dagen, op de derde dag, weer levend en verrees uit het graf. Ook, was Israël veertig jaren in de woestijn, de Heer was 40 dagen in de woestijn van Juda, waar hij door de satan werd verzocht.