Hosea 6: versiegeschiedenis

Selectie voor verschillen: selecteer de te vergelijken versies en toets ENTER of de knop onderaan.
Verklaring afkortingen: (huidig) = verschil met huidige versie, (vorige) = verschil met voorgaande versie, k = kleine wijziging.

8 okt 2023

  • huidigvorige 13:018 okt 2023 13:01Kees Langeveld overleg bijdragenk 545 bytes −1 Geen bewerkingssamenvatting
  • huidigvorige 13:018 okt 2023 13:01Kees Langeveld overleg bijdragen 546 bytes +546 Nieuwe pagina aangemaakt met '{{Bijbelhoofdstukcommentaar|Bijbelboektitel=Hosea|Bijbelboekpagina=Hosea (boek)|Bijbelboek=Hosea|Aantalhoofdstukken=14|Aantalverzen=11}} == 2 == <onlyinclude><sup>2</sup> Hij zal ons na twee dagen levend maken; op den derden dag zal Hij ons doen verrijzen, en wij zullen voor Zijn aangezicht leven. </onlyinclude>(SV) Ook onze Heer Jezus werd na twee dagen, op de derde dag, weer levend en verrees uit het graf. Ook, was Israël veertig jaren in de woestijn, d...' Label: Visuele tekstverwerker