Incest

Uit Christipedia

Incest is bloedschande en/of ontuchtige handelingen met het eigen minderjarige kind, stiefkind of pleegkind, zijn pupil of een aan zijn zorg, opleiding of waakzaamheid toevertrouwde minderjarige[1]. ‘Incest’ is dus een ruimer begrip dan 'bloedschande', het omvat meer.

Het woord 'incest' komt van het Franse inceste, gevormd van het Latijnse in, ‘on’ en castus, ‘rein, kuis’, dus letterlijk naar het Latijn 'onkuis, onrein'.

Bloedschande is geslachtelijk verkeer tussen naaste bloedverwanten, die geen huwelijk mogen aangaan[2]. Het Engelse woord is incest, in het Duits Inzest.

In het Oude Testament (Lev. 18) wordt bloedschande bepaald en verboden, Lev. 18:6-18; 20:11,12,17,19-21; Deut. 22:30; 27:20-23; Eze. 22:11; 1 Kron. 5:1. In Leviticus 18 wordt verboden de seksuele omgang en dus het huwelijk van een man[3]:

 1. met de moeder;
 2. met de stiefmoeder;
 3. met de zuster of halfzuster;
 4. met de kleindochter, de dochter van de zoon of dochter;
 5. met de dochter van de stiefmoeder;
 6. met de tante, zowel van vaders als van moeder zijde;
 7. met de vrouw van de oom, van vaders zijde;
 8. met de schoondochter;
 9. met de schoonzuster;
 10. met een vrouw en haar dochter of met de moeder en kleindochter en
 11. met twee zusters tegelijk.

Gevallen van bloedschande in het Oude Testament:

 • Nahor huwde Milka, Gen. 11:29
 • Abraham, die met zijn halfzus Sara gehuwd was, Gen. 20:12,13
 • De dochters van Lot met hun vader, Gen. 19:31-36
 • Ruben, Gen. 35:22; 49:4
 • Amram, Ex. 6:20
 • Judah, Gen. 38:16-18;  1 Kron. 2:4
 • Amnon, 2 Sam. 13:14
 • Absalom, 2 Sam. 16:21,22
 • Herodes Antipas, Mt. 14:3,4; Mr. 6:17,18; Luc. 3:19
 • Het volk Israël, Am. 2:7
 • Gevallen van een huwelijk met een naaste bloedverwante:
  • Izak met Rebecca, Gen. 24:15,67
  • Jacob met Lea en Rachel, Gen. 29:23,3
  • Rehabeam, 2 Kron. 11:18

Bron

Nave's Topical Bible (ca. 1900) s.v. Incest. De tekst hiervan is op 12 april 2013 vertaald en verwerkt.

Meer informatie

Judith Stoker, Tranen in mijn koffie. Christelijke Boekencentrale 't Gulden Boek, 2013. Pagina's: 196. De schrijfster zegt over haar boek: "Mijn weg uit een moeilijk verleden naar een leven waarin ik iedere dag geniet van de goede dingen. Een lange periode die veel tranen heeft gekost, en waarin liters koffie zijn gedronken. Met hulp van God, Jan Willem en vele mensen die een stukje van de weg met mij meeliepen en  hulp boden, lukte het om me los te maken van de invloed van mijn verleden, de deur naar de dood dicht te doen, onze kinderloosheid een plekje te geven en te genieten van het leven van elke dag."

M.A. van der Feen, Het doet pijn van binnen; Oorzaak en gevolg van incest. Middelburg: Stichting Petra, 2004.

Voetnoten

 1. Bron: Van Dale's Groot woordenboek der Nederlandse taal (13e uitgave), digitale versie, jaar 2000, s.v. Incest.
 2. Bron: Van Dale's Groot woordenboek der Nederlandse taal (13e uitgave), digitale versie, jaar 2000, s.v. Bloedschande.
 3. Opsomming ontleend aan Griethuijsen, in: Karl August Dächsel; F P L C van Lingen; H van Griethuijsen, Antz. et al, Bijbel, of De geheele Heilige Schrift, bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament (volgens de Staten-overzetting) : met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen van de beroemdste godgeleerden uit alle tijden (Kampen: Bos, 1893-1901), commentaar op Lev. 18:18.