Jedi

Uit Christipedia

Jedi, ook geschreven Jeddi of Jedo, was een ziener in Israël. Hij had gezichten (visioenen) aangaande Jerobeam I. Zijn gezichten zijn op schrift gesteld. Het geschrift is echter voor ons verloren gegaan. De schrijver van 1 en 2 Kronieken echter heeft er nog uit geput.

Het geschrift bevat ook informatie over Salomo.

2Kr 9:29 Het overige nu der geschiedenissen van Salomo, der eerste en der laatste, zijn die niet geschreven in de woorden van Nathan, den profeet, en in de profetie van Ahia, den Siloniet, en in de gezichten van Jedi, den ziener, aangaande Jerobeam, den zoon van Nebat? (SV)

Jedi wordt wel vereenzelvigd met de profeet Iddo.