Jehovah's Getuigen/Avondmaalsviering

Uit Christipedia

De avondmaalsviering door Jehovah's Getuigen, ter herdenking van Jezus' dood, is als volgt. Ze komen bijeen op de 14e dag van de Hebreeuwse maand Nisan, de dag waarop de joden het Pascha vieren.

"In 2017 waren ruim 20 miljoen personen, van wie 12 miljoen niet-Getuigen, op het Avondmaal aanwezig," aldus het Wachttorengenootschap[1].

Ze vieren het avondmaal éénmaal per jaar en gebruiken ongezuurd brood en rode wijn. Met Jezus’ vergoten bloed werd, aldus de Getuigen, een nieuw verbond ingesteld dat het oude verbond tussen God en het volk Israël verving (Hebreeën 8:10-13). Alleen degenen die in dat nieuwe verbond zijn opgenomen, namelijk zij die tot de groep van 144.000 'gezalfden' behoren, gebruiken de symbolen. Jehova's Getuigen zeggen dat er nog ongeveer 18.000 gezalfden op aarde zijn overgebleven (jaar 2018).

De andere Jehovah's Getuigen, 'de andere schapen' genoemd, in getal ongeveer 8 miljoen (jaar 2018), mogen niet van de symbolen nemen, zij mogen enkel toekijken. Ze krijgen de symbolen weliswaar in handen, maar weigeren die te nemen. "Degenen met een aardse hoop nemen niet van de symbolen, maar zijn wel bij het Avondmaal aanwezig uit dankbaarheid voor het offer dat Jezus voor ons heeft gebracht."[2] Degenen die toch de symbolen nemen, worden meestal aangesproken door de ouderlingen, die dan zeggen dat ze dit niet mogen doen.

Beoordeling

De Heer Jezus heeft erop gewezen dat het nodig is om, in figuurlijke zijn, zijn vlees te eten en zijn bloed te drinken (Joh. 6:53-58). Wij voeden ons met een gestorven Heiland. Gebruik van het avondmaal drukt dat uit. Voor ons is Jezus gestorven.

‭Jezus zei: "Luister goed! Als jullie niet van het lichaam van de Mensenzoon eten, en niet van zijn bloed drinken, is er geen leven in jullie.‭
‭Maar als jullie van mijn lichaam eten en van mijn bloed drinken, hebben jullie het eeuwige leven. En dan zal Ik jullie op de laatste dag uit de dood terugroepen en weer levend maken.
‭Want mijn lichaam is het enige echte eten en mijn bloed is het enige echte drinken.‭
‭Als jullie van mijn lichaam eten en van mijn bloed drinken, zijn jullie één met Mij en ben Ik één met jullie.‭ 
‭De levende Vader heeft Mij gestuurd en Ik leef door de Vader. Zo zal ook iedereen die van Mij eet, door Mij leven.‭
‭Dit is het ‭echte brood dat uit de hemel gekomen is. Het is niet hetzelfde brood als het manna dat jullie voorouders hebben gegeten, want zij zijn gestorven. Maar iedereen die van dít brood eet, zal eeuwig leven."‭‭ (Johannes 6:53-58)

Door het bloed van Jezus zijn gelovigen vrijgekocht.

‭Jullie zijn vrijgekocht met het kostbare bloed van Christus, het volmaakte Offer Lam. (1 Petr. 1:19)

Oproep door een ex-Jehovah's Getuige[3]

"Aanvaard Jezus offer, enkel zo komt u tot de Vader. Kom tot de Koning der koningen, de wortel van David, de Heer der heren, de Vredevorst, Machtige God, eeuwige Vader, voor wie iedere knie zich zal buigen, je redder, Gods geliefde Zoon, de messias, het Lam Gods, de Herder, de alfa en de omega, Jesjoea, Jezus, Amen. De enige weg tot de Vader is Hij die gezegd heeft: "IK BEN de weg en de waarheid en het leven. Alleen door Mij kun je bij de Vader komen (Johannes 14:6)"

Bron

Waarom vieren Waarom vieren Jehovah’s Getuigen het Avondmaal des Heren op een andere manier dan andere religies? op JW.org. Geraadpleegd 24 dec. 2018.

Voetnoten