Overleg:Jehovah's Getuigen/Avondmaalsviering

Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Over dit discussiebord

Niet bewerkbaar

Kees Langeveld (overlegbijdragen)

Hallo Bart, de verwijzing naar de zwarte mis van Satanisten vind ik niet op zijn plaats en wel om twee redenen: (1) het is niet duidelijk wat die zwarte mis precies inhoudt en welke motieven satanisten hebben als ze het vieren, zie artikelen op Wikipedia, door geraadpleegd in het Nederlands, Duits en Engels. Er zou daarom een bronvermelding nodig zijn voor wat je schrijft, maar die ontbreekt. (2) de enige overeenkomst tussen de zwarte mis die jij beschrijft en de avondmaalsviering van JG is een uiterlijke en oppervlakkige: het vieren en de symbolen niet gebruiken. De motieven zijn echter zeer verschillend bij Satanisten en JG. Daarom kan de avondmaalsviering van JG niet als een satanistische viering worden aangemerkt (vgl. Joh. 7:24). Het motief van satanisten is Gode vijandig, terwijl JG juist God willen eren en het offer van Jezus gedenken, al dwalen zij volgens ons in de uitvoering van de viering.

Je schrijft: "Door niet van de symbolen te nemen, aanvaarden zij niet het liefdevolle offer van Jezus, hun zonden zijn niet vergeven, zij hebben geen hemelse hoop meer. Zij zijn voor de vernietiging bestemd, zonder dat ze het beseffen. Ze kunnen geen Abba, Vader zeggen, daarentegen aanbidden ze hun vader, de vader van de leugen satan. Hun bedrog is enorm groot en zo sleurt Satan miljoenen mensen in de vernietiging." JG aanvaarden het offer ('loskoopoffer') van Jezus, ook al nemen we geen brood of wijn tot zich. Verder, we kunnen niet als God oordelen dat de zonden van JG niet vergeven zijn en dat ze voor de vernietiging zijn bestemd (Matth. 7:1; Luc. 6:37). JG aanbidden niet de satan. Laten we voorzichtig zijn in onze uitspraken.

Bart De Roo (overlegbijdragen)

Beste, Kees. Ik heb er geen problemen mee dit artikel te verwijderen, het is misschien niet passen om dit op een bijbelse encyclopedie te zetten, daarin heb je wel gelijk, ik weet alleen niet hoe het moet verwijderd worden. Toch wil ik proberen dit uit te leggen, waarom dat zo is. Satan is een meester misleider, hij doet zich voor als een engel des lichts. Jehovah's getuigen zijn diep verweven in de vrijmetselarij, in hun tijdschriften staan veel subliminale tekeningen, vele malen een geitenkop, baphomet, ik heb een hele reeks van die foto's opgeslagen op mijn computer. Zie link. Telkenmale proberen ze Jezus te verkleinen, hij is een god, net zoals satan een god is van de wereld, hij is de aartsengel Michaël, terwijl Jezus hoog verheven is boven de engelen, en zo proberen ze nog de mensen weg te houden van Jezus offer. Wie zou er achter zoiets zitten? Jezus en paulus waarschuwden voor afval, die binnen de gemeenten zouden komen. Natuurlijk vieren ze het avondmaal met andere motieven, maar voor de meesterverleider Satan is dit net hetzelfde, ze worden weggehouden van Jezus offer, dit interesseert satan niet hoe dit wordt gedaan. Zijn doel is mensen weg te houden van God, of is dit nu door atheïsme, door satanisten, of door valse religie, of wat dan ook, zijn doel is hetzelfde. Jehovah's getuigen zijn meestal zeer goede mensen, en dit maakt het zo wreed van satan, mensen die heel hun leven aan God proberen over te dragen worden misleid. Velen zouden bij de terugkomst van Jezus zeggen, Heer, Heer hebben we niet in uw naam God' aanbeden, en krachtige werken gedaan? Jezus zei: ik heb jullie nooit gekend. Babylon de grote, de hoer is dronken van het bloed van de heiligen, staat in openbaring. Ze heeft een enorme bloedschuld. Jehovah's Getuigen zij een sekte, kindermisbruik, is een plaag bij hun, net zoals bij de katholieke kerk, hun gedachtencontrole, maken de getuigen blind voor de werkelijkheid, families worden stukgemaak, en je kan die organisatie niet verlaten zonder kleerscheuren, met zware gevolgen je familie te verliezen en vrienden. Het is volgens mij de taak van een christen dergelijke religies te ontmaskeren, en mensen naar de Christus te leiden, want zij hebben geloof, de farizeeërs dachten dit ook, maar niet overeenkomstig nauwkeurige kennis. De gehele wereld ligt in de macht van de goddeloze, hoe kan Satan de mensen het best misleiden, door zich voor te doen als een engel van het licht. Satan zit diep geïnfiltreerd in religies. Toen hij Jezus op de proef stelde was hij zeer goed op de hoogte van bijbelteksten, hij kon alle koninkrijken aan Jezus geven voor één daad van aanbidding, hij misbruikt de bijbel om mensen te misleiden. Het verhaal van de tarwe en het onkruid. Jezus had het voortreffelijke zaad gezaaid, maar s nachts kwam de duivel om er onkruid tussen te zaaien. Omdat het onkruid in het opgroeien, net zoals tarwe was, moest er gewacht worden tot de oogst. In openbaring wordt er mooi beschreven wanneer die oogst is. Bij de 7 de bazuin worden christenen opgenomen. Het voortreffelijke zaad dat jezus had gezaaid was in de harten van zijn discipelen, de apostelen en de gelovigen. De duivel zaaide er onkruid ertussen, de apostelen waren nog een belemmering, toch was het werk van de duivel toen al aanwezig binnen het geloof, daarom moest Jezus de 7 gemeenten waarschuwen in openbaring, maar na de dood van de apostelen kwam er grote afval. Er zijn zeker nog ware christenen op aarde maar de meeste religies, zijn zwaar besmet door de duivel, met als doel mensen te vernietigen. Jezus zei tot de farizeeërs, jullie zijn uit de vader de duivel. Het is misschien moeilijk te zien als buitenstaanders, maar achter Jehovah's getuigen zit een duister macht, namelijk satan. Een teken van de eindtijd is dat mensen een vorm van godvruchtige toewijding zouden hebben. De antichrist begint zich sterk te openbaren, maar mensen zijn gemaakt met een behoefte om een schepper te aanbidden. Hebben de antichrist dan geen god, toch wel satan. Je kan in deze wereld geen neutraal standpunt innemen ofwel zit je aan de tafel van demonen en satan, ofwel aan de tafel van de Heer. Satanisten zijn een zeer gesloten gemeenschap, je kan alleen iets weten van mensen die eruit komen en tot de Heer zijn geroepen, en zo is er op de Nederlandse tv een reportage geweest, over mensen die zich bekeerd hebben, vandaar dat ik weet dat ze het avondmaal ook houden om met Jezus te spotten, jehovah's getuigen spotten ook met de Heer en dit doen ze in hun afbeeldinge , het is schokkend, maar zoals ik heb uitgelegd, maakt dit niets uit voor de meester misleider, zijn doel is hetzelfde. https://docs.google.com/document/d/12RMVU3q22YUOzos-WaC7bASENGWJLKbceS_WcLHhi_4/edit?usp=drivesdk

Hopelijk heb ik het wat kunnen verduidelijken Kees, bedankt voor je opmerking. Met vriendelijke groeten, Bart.

Bart De Roo (overlegbijdragen)

Mercie Kees je hebt dit mooi opgesteld.

Er zijn geen oudere onderwerpen