Jeremia 26: versiegeschiedenis

Selectie voor verschillen: selecteer de te vergelijken versies en toets ENTER of de knop onderaan.
Verklaring afkortingen: (huidig) = verschil met huidige versie, (vorige) = verschil met voorgaande versie, k = kleine wijziging.

11 jul 2022

21 jun 2022

16 jun 2022

  • huidigvorige 19:1416 jun 2022 19:14Kees Langeveld overleg bijdragen 1.378 bytes +1.378 Nieuwe pagina aangemaakt met '{{Jeremia commentaar}} == 2 == Jer 26:2  Zo zegt de HEERE: Sta in het voorhof van het huis des HEEREN, en spreek tot alle steden van Juda, die komen om aan te bidden [in] het huis des HEEREN, al de woorden, die Ik u geboden heb tot hen te spreken, doe er niet een woord af. (SV) '''Sta in het voorhof.''' Ook de Heer Jezus heeft gestaan in het voorhof van de tempel te Jeruzalem om Gods woord door te geven. == 7 == Jer 26:7  En de priesters, en de profeten,...' Label: Visuele tekstverwerker