Jethro

Uit Christipedia

Jethro (ook gespeld Jetro; eveneens genoemd Jether, ook gespeld Jeter) was de schoonvader van Mozes en een priester van Midian (Midjan), bij wie Mozes veertig jaar van zijn leven doorbracht.

Jehtro herenigt Zippora en haar twee zonen met Mozes

Ex 4:18 Toen ging Mozes weg en keerde terug naar zijn schoonvader Jether. En hij zei tegen hem: Laat mij toch gaan om terug te keren naar mijn broeders, die in Egypte zijn, om te zien of zij nog leven. En Jethro zei tegen Mozes: Ga in vrede. (HSV)

Jethro had zeven dochters toen Mozes hem voor het eerst ontmoette. Mozes huwde met één van hen, Zippora geheten. Kort nadat Israël Egypte had verlaten bracht Jethro naar Mozes diens zijn vrouw Zippora en hun twee zonen, die in Midian achtergebleven waren toen Mozes naar Egypte was teruggegaan.

Jethro adviseerde Mozes om rechters voor minder ernstige rechtzaken te benoemen. Hij verheugde zich en loofde God voor de bevrijding die Hij aan zijn volk Israël had geschonken. Hij zei:

Ex 18:11 Nu weet ik dat de HEERE groter is dan alle goden, want in de zaak waarin zij overmoedig handelden, [stond Hij] boven hen. (HSV)

Hij nam ook een brandoffer en slachtoffers voor God; en Aäron en alle oudsten van Israël kwamen om met brood te eten voor Gods aangezicht. Hij was een voorafschaduwing van de vreugde van de heidenen in de behoudenis en bevrijding van de Heer die hun bleken uit Zijn handelen met Israël (Deut. 32: 43; Ps. 67; Ps. 117).

Na de ontmoeting met Mozes en Israël vertrok Jethro weer naar zijn eigen land (Ex. 3: 1; Ex. 4: 18; Ex. 18: 1-12).

Hij wordt blijkbaar Rehuël genoemd in Ex. 2: 18.

Een zoon van Jethro was Hobab (Num. 10: 29), die voorgoed bij Israël bleef.  Deze Hobab heet in Richt. 1:16 "de Keniet". Zijn nakomelingen voegden zich bij de stam Juda en vestigden zich in het zuiden van het land Israël.

Bron

In de eerste versie van dit artikel is vertaalde tekst opgenomen uit A New and Concise Bible Dictionary s.v. Jethro. George Morris, 1899.