Jisbibenob

Uit Christipedia

Jisbibenob ("zijn woonplaats is in Nob"), ook geschreven Isbi Benob, was een Filistijnse reus, die de strijd aanging met koning David en verslagen werd door Davids legeroverste Abísai.

Hij wordt alleen genoemd in 2 Sam. 21: 16. Het strongnummer is H3430. De eigennaam betekent "zijn woonplaats is in Nob"[1] of "zijn zetel is in de hoge plaats"[2] In de Latijnse Vulgaatvertaling heet hij Iesbibenob; in het Engels heet hij: Ishbibenob.

2Sa 21:15 De Filistijnen waren opnieuw in oorlog met Israël. David trok eropuit en zijn manschappen met hem. Zij streden tegen de Filistijnen, en David was uitgeput. 2Sa 21:16 En Isbi Benob, die een van de kinderen van Rafa was - het gewicht van zijn speer was driehonderd sikkel brons, en hij had een nieuw zwaard aan zijn gordel - dacht David neer te kunnen slaan. 2Sa 21:17 Maar Abisaï, de zoon van Zeruja, hielp hem, sloeg de Filistijn neer en doodde hem. Toen bezwoeren de mannen van David hem: U moet niet meer met ons ten strijde trekken, opdat u de lamp van Israël niet uitdooft. (HSV)

Jisbibenob was van de kinderen of nakomelingen van Rafa, behoorde dus tot het oude reuzengeslacht van de Refaïeten. Het gewicht van zijn spies, d.i. de spits aan zijn speer[2] was 300 koperen sikkel. De sikkel wordt hier genomen als gewichtseenheid. Een sikkel is 10 tot 13 gram. Zijn koperen speerpunt woog dus 3 tot 3,9 kg. Want 300 x 10 = 3000 gram = 3 kg en 300 x 13 = 3900 gram = 3,9 kg. Hierdoor kan men zich een voorstelling maken van zijn reusachtige lichaamsbouw en van het gevaar, waarin David tegenover hem verkeerde, en hij was aangegord met een nieuw zwaard. Deze dacht David te slaan, neer te vellen, toen hij diens afgematheid bespeurde, maar werd geveld door Davids neef en legeroverste Abisai.

Bronnen

Hebreeuws-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.

Karl August Dächsel; F P L C van Lingen; H van Griethuijsen, Antz. et al, Bijbel, of De geheele Heilige Schrift, bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament (volgens de Staten-overzetting) (Kampen: Bos, 1893-1901), commentaar op 2 Sam. 21:16. Hiervan is enige tekst verwerkt op 7 april 2017.

Voetnoot

  1. Hebreeuws-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.
  2. 2,0 2,1 Karl August Dächsel; F P L C van Lingen; H van Griethuijsen, Antz. et al, Bijbel, of De geheele Heilige Schrift, bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament (volgens de Staten-overzetting) (Kampen: Bos, 1893-1901), commentaar op 2 Sam. 21:16.