Joas

Uit Christipedia

Joas (= 'gegeven door de Heer') of Joasj is in de Bijbel de naam van verschillende mannen.

De Hebreeuwse naam is יואשׁ of יאשׁ , Joasj, en betekent "gegeven door de Heer"[1]. Het Strongnummer is 03101. De naam komt in het Oude Testament 47x voor. In de Engelse King James vertaling van de Bijbel is de naam Joash. In de Bijbel komen de volgende naamgenoten voor:

1. een der nakomelingen van Juda;

2. kleinzoon van Benjamin;

3. Joas de vader van Gideon. Hij woonde te Ofra in Manasse en was het hoofd van het geslacht der Abiëzrieten. Zijn weigering om zijn zoon aan de burgers van Ofra uit te leveren wegens de smaad, het baälsbeeld aangedaan, bewijst wel, dat hij niet van harte aan deze afgoderij deel nam;

Geslachtslijn
Jozef
 
 
 
 
 
Manasse
 
 
 
...
 
 
 
Abiëzer
 
 
 
...
 
 
 
Joas
 
 
 
 
Gideon
 
 
 
 
 
 
 
Jether
 
 
 
 
Abimelech
 
 
 
 
Jotham
 
 
 
 
overige zonen
 

4. een der helden van David, uit het geslacht van Saul. Hij was de zoon van Sema van Gibea die zijn toevlucht naam bij David te Ziklag. 

5. ambtenaar van David, aan wie het opzicht toevertrouwd was over de opgelegde voorraad van olie;

6. de zoon van koning Achab; die met Amon de profeet Micha tot na de terugkomst van de koning bewaken moest (2 Kron. 18:25).

7. zoon en opvolger van Joahaz, koning van Israël. Hij was de twaalfde koning van het noorderrijk van Israël, Zie Joas (koning van Israël) voor het hoofdartikel.

8. zoon en opvolger van koning Ahazia van Juda. Joas was de achtste koning van Juda. Zie Joas (koning van Juda) voor het hoofdartikel.

Bron

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'Joas' is op 30 okt. 2017 verwerkt.

Voetnoot

  1. Hebreeuws-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.