Johannes

Uit Christipedia

Johannes is de naam van vier mannen genoemd in het Nieuwe Testament. Johannes is ook een verkorte naam van het Evangelie naar Johannes.

Naam. De Griekse naam is Ιοαννης, Ioannes, van de Hebreeuwse naam Jóhanan (Jóchanan), welke een verkorte vorm is van Jehohanan (Jehochanan). De betekenis is ”Jahweh is genadig” of “Jahweh heeft begunstigd". Het was een geliefde naam in Israël. Het strongnummer is G2491.

Verwijzingen. De mannen met deze naam, genoemd in het Nieuwe Testament, zijn de volgende vier:

1. Johannes de Doper, die de komst van Christus aankondigde.

2. Johannes de apostel, een van de twaalf apostelen van Christus en schrijver van vijf geschriften in het Nieuwe Testament.

3. Johannes bijgenaamd Markus, de metgezel van Barnabas en Paulus.

4. Johannes, lid van het (hoge)priesterlijke geslacht en van het Sanhedrin. Hij was aanwezig bij het verhoor van de apostelen Petrus en Johannes.
Hnd 4:5 Het gebeurde nu de volgende dag, dat hun oversten, hun oudsten en hun schriftgeleerden in Jeruzalem bijeen kwamen, Hnd 4:6  en de hogepriester Annas, Kajafas, Johannes, Alexander en allen die van het hogepriesterlijke geslacht waren. (Telos)