Judas (naam en verwijzing)

Uit Christipedia
Versie door Kees Langeveld (overleg | bijdragen) op 30 mrt 2018 om 08:11
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)

Judas (= Geprezen) is de naam van verschillende personen genoemd in het Nieuwe Testament.

Naam. De naam Judas komt uit het Grieks (Ἰούδας, Ioúdas), maar vindt zijn oorsprong in de Hebreeuwse naam Yehoeda. De naam betekent 'geprezen', 'Godlof'.

Verwijzingen. De naam verwijst in het Nieuwe Testament naar:

1. De Griekse vertaling van "Juda", de zoon van aartsvader Jakob (Opb. 5:5; 7:5; Mt 1:2; Lu 3:33)

2. Een naam in het geslachtsregister van Jezus, naar het Grieks "Judas" (Lu 3:30).

Lu 3:30 van Simeon, van Juda, van Jozef, van Jonan, van Eljakim, (TELOS)

3. Judas de Galileeër, een opstandeling ten tijde van stadhouder Quirinius. (Lu 2:2; Hand. 5:37)

Hnd 5:37 Na hem stond Judas de Galileeer op, in de dagen van de inschrijving, en trok volk achter zich: ook deze kwam om en allen die hem gehoorzaamden, werden verstrooid. (TELOS)

4. Een eigenaar van een huis in Damaskus. Hij verleende de blinde Saulus gastvrijheid. (Hand. 9:11).

Hnd 9:11 En de Heer zei tot hem: Sta op en ga naar de straat, de Rechte geheten, en zoek in het huis van Judas naar iemand van Tarsus, genaamd Saulus; want zie, hij bidt.

5) Judas de apostel, zoon van Jakobus (Lu 6:16; Joh. 14:22; Hand. 1:13.

6) Judas Iskariot, de verrader van Jezus

7) Judas, bijgenaamd Barsabas (ook geschreven Barsabbas), een voorganger en profeet in Jeruzalem. (Hand. 15:22,27,32)

Hnd 15:22 Toen besloten de apostelen en de oudsten met de hele gemeente mannen uit hen te kiezen en met Paulus en Barnabas naar Antiochie te zenden: Judas, Barsabbas geheten, en Silas, mannen die voorgangers onder de broeders waren, (...) Hnd 15:32 En Judas en Silas, die zelf ook profeten waren, vertroostten de broeders met vele woorden en versterkten hen. (TELOS)

De bijnaam (of toenaam) Barsabas betekent "zoon van Sabas". Het was ook de toenaam van een zeker Jozef (Hand. 1:23).

8) Broer van Jezus Christus en van Jakobus. De schrijver van de brief van Judas (Matth. 13:55; Mark. 6:3; Judas 1:1)

Bron

Hebraisch-Deutsch Strong Lexikon, editie 2015. Onderdeel van de Online Bible (Importantia)