Kefira

Uit Christipedia

Kefíra of Chefíra was een stad van de Gibeonieten.

Naam. De Hebreeuwse naam is כפירה, Kephiyrah. De plaatsnaam betekent "leeuwin"[1]. De naam komt 4x voor in het Oude Testament. Het Strongnummer is H3716. De Engelse naam is Chephirah.

Ligging. Kefira lag 8 km ten westen van Gibeon, ter plaatse waar nu de Chirbet el Kefire wordt ge­vonden. Gebouwd op de rand van het plateau, dat tussen twee steile wadi's vooruitspringt naar de vlakte van Ajalon, beheerst ze van het westen uit de toegang naar Gibeon.

De reeks terrassen, die ze kroont, maakt haar gemakkelijk te verdedigen.

Ligging van Kefira (Eng. Chephirah)

Inwonertal. Te oordelen naar de op de top beschikbare ruimte kan ze ten tijde van Jozua ongeveer vijftienhonderd inwoners binnen haar muren hebben gehad[2].

Verbond met Israël. Beëroth was één van de steden der Gibeonieten die door de Israëlieten onder Jozua gespaard werden, omdat de Gibeonieten door een list een verbond met Israël ten leven hadden gesloten.
Joz 9:17  Want toen de Israëlieten verdertrokken, kwamen zij op de derde dag bij hun steden. Hun steden nu waren Gibeon, Kefira, Beëroth en Kirjath-Jearim. (HSV)
In Benjamin. Kefira werd later toegewezen aan de stam van Benjamin.
Kefira (Eng. Chephirah) in Benjamin

Bron

A. Noordtzij, Joh. de Groot, Des Heeren heirscharen. Premieboek bij de N.C.R.V.-kalender 1938. Tekst van blz. 32-33 is onder wijziging verwerkt op 22 dec. 2020.

Voetnoten

  1. Hebreeuws-Nederlands Lexicon; op basis van Strong-coderingen. Onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia. Het is gebaseerd op het Engelstalige Online Bible Hebrew-Englisch Lexicon van Larry Pierce.
  2. A. Noordtzij, Joh. de Groot, Des Heeren heirscharen. Premieboek bij de N.C.R.V.-kalender 1938. Blz. 33.