Kenchreeën

Uit Christipedia

Kenchreeën, Kenchraeae of Kenchrea was de oostelijke havenstad van Korinthe. Zij was de derde haven van Korinthe[1].

Ligging. De stad lag aan de Saronische golf, een golf van de Egeïsche zee.
Ligging van de havenstad Kenchreeën (Kenchreai) ten oosten van Korinthe
Belang. De haven was diep, ruim en veilig. De havenstad was voor de handel met het Oosten uitnemend gelegen en van groot belang voor de handel van Korinthe op Azië. Ze bloeide ten tijde van de apostel Paulus[1]. Wat Scheveningen voor Den Haag is, dat is onder andere Kenchrea voor Korinthe. Paulus. De apostel Paulus bezocht de stad voor het eerst tijdens zijn tweede zendingsreis. Hij liet zich er zijn hoofd scheren en scheepte zich er in om naar Syrië te varen.
Hnd 18:18 Nadat nu Paulus nog vele dagen was gebleven, nam hij afscheid van de broeders en voer weg naar Syrie, en met hem Priscilla en Aquila, nadat hij in Kenchrea zijn hoofd had laten scheren, want hij had een gelofte gedaan. (TELOS)
Gemeente. Reeds ten tijde van Paulus was hier een christelijke gemeente, welker dienares (diacones) Febe door de apostel Paulus met ere vermeld wordt in zijn brief aan de gelovigen te Rome (Rom. 16:1-2).

Bron

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'Kenchreën' is op 12 mei 2018 verwerkt.

Voetnoot

  1. 1,0 1,1 Bijbels theologische encyclopedie (2008). Onderdeel van de Online Bible van uitgeverij Importantia.