Kernwapen

Uit Christipedia

Een kernwapen is een wapen dat gebruikmaakt van de energie die is opgeslagen in atoomkernen om een ontploffing te teweeg te brengen.

Terminologie

'Kern' in 'kernwapen' ziet op de atoomkernen.

Kernkop. Een kernkop is het eigenlijke kernwapen in een kernraket.

Kernbom. De term kernbom wordt soms gereserveerd voor overige kernwapens, zoals die welke bedoeld zijn om door een bommenwerper (waaronder een daartoe uitgerust jachtvliegtuig) te worden afgeworpen, en voor kernexplosieven die als proef worden gedetoneerd, maar niet direct geschikt zijn als wapen.

Atoombom, atoomwapen. Deze termen gelden als minder toepasselijk en min of meer verouderd, en worden daarom vaak alleen in een historische context gebruikt, en/of, daarmee samenhangend, alleen voor pure kernsplijtwapens.

Aantal

In 2023 zijn er zo'n 12.500 kernkoppen. Rusland heeft er ongeveer 6000, de VS iets meer dan 5000, China iets meer dan 400 en Noord-Korea ongeveer 30.[1]

De directeur van het Internationaal Atoomenergie-agentschap merkte in 2005 op dat er in de wereld 27.000 kernkoppen zijn en dat dit er 27.000 te veel zijn. Hij vond dat er wereldwijd een streng verbod op kernwapens zou moeten komen.

Gevaar

Het kernwapen behoort tot de gevaarlijkste wapens die de mensheid heeft. Op dat gevaar wees de natuurkundige en Nobelprijswinnaar Arthur Compton (1892-1962), die lid was van een commissie van zes wetenschappers die door president Roosevelt waren aangesteld om de eerste atoombom te maken. Na een geslaagde proef in 1942 verwoordde Compton, die een christen was, het gevaar voor de mensheid aldus: "de mens moet nu de weg van Jezus gaan of anders ten onder gaan"[2].

Proef met een atoomwapen op 25 juli 1946.

Uit de Bijbel weten wij echter dat de mensheid weliswaar door toekomstige (apocalyptische) rampen in omvang sterk verminderd wordt, maar niet geheel vernietigd wordt, laat staan door atoomwapens ten onder gaat.

Zie Toekomst voor het hoofdartikel.

'Satan'-raket

Rusland beschikt over 80 intercontinentale RS-20 kernraketten, die elk 10 kernkoppen kunnen vervoeren en een bereik hebben van 11.000 kilometer. Ze zouden in staat zijn om raketafweersystemen te ontwijken. De raket heeft de NAVO-codenaam 'Satan' meegekregen[3]. De intercontinentale 'Satan'-raket werd ontwikkeld als antwoord op ontwikkelingen van de Amerikaanse defensiemacht.

Buiten gebruik gestelde raket van het type dat de Navo de codenaam 'Satan' heeft gegeven.
De Heer Jezus heeft Satan aangeduid door "een mensenmoordenaar van het begin af" (Joh. 8:44).

De Russische RS-28 Sarmat-raket, een nieuwere versie, heeft van de NAVO de bijnaam 'Satan 2' gekregen. Rusland zegt de raket in april 2022 te hebben getest. De raket heeft een kracht van 40.000 kiloton. Ter vergelijking: de atoombom op de Japanse stad Hiroshima in 1945 was 14 kiloton.[4]

Bijbel

Enkele passages in de Bijbel worden soms in verband te gebracht met het gebruik van kernwapens:

  • Jes. 24:19-20;
  • Zach. 14:12;
  • 2 Petr. 3:10-13;
  • Opb. 8:10-12.

Nauwkeurige bestudering levert echter géén zekerheid of voldoende grond voor de bewering dat de Bijbel het gebruik van zulke wapens voorzegt. In 2 Petr. 3:10-13 bijvoorbeeld gaat het niet om een explosie door kernwapens, maar om de overgang van de oude schepping in een nieuwe. Het is God die deze transformatie bewerkt, niet een menselijk atoomwapen. Op grond van de Bijbel kunnen we evenmin het toekomstig gebruik van kernwapens uitsluiten of onwaarschijnlijk achten.[1]

Meer informatie

Does Revelation Describe a Nuclear Apocalypse? | Marking the End Times with Dr. Mark Hitchcock. Youtube.com: Mark Hitchcock, 27 juli 2023. Duur van de video: 14 min. 23 sec. Vanaf ca. 6 min. behandelt Mark Hitchcock de genoemde vraag.

Kernwapen, nl.wikipedia.org.

Bron

Kernwapen, nl.wikipedia.org. Enige tekst hiervan is overgenomen en onder wijziging verwerkt op 3 feb. 2024.

Voetnoten

  1. 1,0 1,1 Does Revelation Describe a Nuclear Apocalypse? | Marking the End Times with Dr. Mark Hitchcock. Youtube.com: Mark Hitchcock, 27 juli 2023. Duur van de video: 14 min. 23 sec. Vanaf ca. 6 min. behandelt Mark Hitchcock de genoemde vraag.
  2. Aangehaald in: Does Revelation Describe a Nuclear Apocalypse? | Marking the End Times with Dr. Mark Hitchcock. Youtube.com: Mark Hitchcock, 27 juli 2023. Duur van de video: 14 min. 23 sec. Vanaf ca. 13 min.
  3. R-36 (missile), en.wikipedia.org. Geraadpleegd op 3 feb. 2024.
  4. Rusland maakt nucleaire ‘Satan-raket’ klaar voor lancering, op Nieuwsblad.be, nieuwsbericht dd. 1 sept. 2023.